Grásleppa

Grásleppa

Grásleppuvertíð 2020 - sótt er um í Ugga - í reit fyrir upplýsingar um afla og verðmæti á vertíðinni 2019 þarf að setja inn  tölur - 0 ef það á við

grasleppa_um_bord.bmp

Veiðar á grásleppu eru bannaðar nema með sérstökum veiðileyfum sem gefin eru út af Fiskistofu. Eingöngu er heimilt að veita slík veiðileyfi þeim bátum sem áttu rétt til grásleppuveiða á vertíðinni 1997 sem og bátum er komið hafa í þeirra stað.

Veiðileyfi til grásleppu eru gefin út í ákveðinn dagafjölda á hverri vertíð. Ráðherra sjávarútvegsmála ákveður hann hverju sinni en þau eru nú ekki lengur bundin við ákveðið veiðisvæði. Tilgreina þarf í umsókn hvenær lagning neta hefst og telur gildistími leyfisins frá þeim degi. Eingöngu er hægt að fá eitt grásleppuleyfi á hvern bát á hverri vertíð. 

 

Skv. breytingu á núgildandi reglugerð er grásleppuveiðileyfi hvers báts gefið út til 44 samfelldra daga, á tímabilinu frá og með 10. mars til og með 12.  ágúst.

Hér má sjá töflu sem sýnir mögulega upphafs- og lokadaga grásleppuleyfa miðað við 44 daga (smella á til að stækka):


 

Vegna hættu á sjávarspendýrum í meðafla er lagt bann við lagningu hrognkelsaneta á nokkrum svæðum (hægt er að n álgast  GPS punkta í reglugerðinni - smella á myndina til að stækka):


 

Fiskistofa vekur athygli á  reglum um fjölda og lengd neta við grásleppuveiðar:

Að hámarki er hverjum bát heimilt að hafa samanlagða teinalengd neta til hrognkelsaveiða allt að 7.500 metra á vertíð. Netalengd miðast við teinalengd (efri tein/flottein nets). Hverjum bát er einungis heimilt að nota net sömu teinalengdar á hverri grásleppuvertíð.

Vitjun grásleppuneta:

Grásleppunet skulu dregin eigi síðar en 3 sólarhringum eftir að þau eru lögð í sjó. Frá þessu má aðeins víkja ef veður hamlar sjósókn með þeim hætti að ekki reynist unnt að vitja neta enda hafi skipstjóri sent Fiskistofu tilkynningu þar að lútandi á netfangið grasleppa@fiskistofa.is.

Týni skip hrognkelsanetum í sjó, ber skipstjóra að slæða þau upp. Takist það ekki skal hann tilkynna það Landhelgisgæslu Íslands og Fiskistofu og skýra frá staðsetningu netanna eins nákvæmlega og unnt er.

Eingöngu er heimilt að nota við hrognkelsaveiðar þann bát, sem tilgreindur er í veiðileyfi. Um hrognkelsaveiðar krókabáta vísast til reglna um veiðar krókaafla-marksbáta. Óheimilt er að stunda hrognkelsaveiðar og aðrar veiðar með öðrum veiðarfærum í sömu veiðiferð og er óheimilt að hafa net til hrognkelsaveiða um borð í báti nema á þeim tíma sem hrognkelsaveiðar eru stundaðar.

Löndun og skráning grásleppuafla:

Við hrognkelsaveiðar skal koma með öll hrognkelsi að landi. Hrognkelsaafla er skylt að landa og vigta á hafnarvog og niðurstöður vigtunar skráðar í aflaskráningarkerfið GAFL. Sé grásleppa skorin fyrir löndun og hrognum landað sér er heildarþyngd vigtuð, en við skráninguna dregst þungi íláta frá auk 20% „sulls” sem reiknað er af hrognunum.

  • Vigta skal og skrá í GAFL allan rauðmaga sem kemur að landi.
  • Skylt er að hirða og koma með að landi öll þorsk- og ufsahrogn.
  • Skylt er að koma með að landi alla þorsklifur, sem og alla ufsa-, löngu-, keilu- og skötuselslifur.
  • Mikilvægt er að öll sjávarspendýr og fuglar sem koma í grásleppunet séu skráð í afladagbók.

Skil á skýrslum um aflann og ráðstöfun hans:

Fiskistofa vekur sérstaka athygli á að kaupendur á grásleppu samkvæmt hafnarvigtarnótu skulu standa skil á mán­aðar­legum vigtar- og ráðstöfunarskýrslum þar sem fram koma upplýsingar um ráðstöfun á hvelju og hrognum.

Leiðbeiningar um skil á vigtar-og ráðstöfunarskýrslum

Flutningur grásleppuréttina milli báta:

Heimilt er að flytja rétt til grásleppuveiða á milli báta. Það er þó bundið ákveðnum skilyrðum:

  • Báturinn sem réttindin eru flutt frá hafi nýtt réttindin í a.m.k. eina vertíð.
  • Ekki má flytja réttindin til báts sem er meira en 2,5 brúttótónnum stærri en báturinn sem flutt er frá og aldrei til báts sem er stærri en 15 brúttótonn.
  • Sama regla gildir um breytingar á bátum, ekki má gefa út leyfi til grásleppuveiða til báts sem stækkaður hefur verið umfram 2,5 brúttótonn, nema að til bátsins hafi verið fluttur réttur til veiða af öðrum báti sem er a.m.k. jafn stór í brúttótonnum og stækkunin sem af breytingunni leiðir, og ekki má stækka bát þannig að hann verði stærri en 15 brúttótonn.

Réttindi til grásleppuveiða fylgja báti við sölu hans nema annað sé sérstaklega tekið fram í kaupsamningi og það tilkynnt Fiskistofu innan 30 daga frá sölu.

 

Mikilvægt að vita við umsókn grásleppuveiðileyfis:

 

Sækja þarf um fyrir kl. 15:00 á virkum degi ef hefja á veiðar næsta dag eða fyrir kl. 15:00 á föstudegi ef hefja skal veiðar næsta mánudag.

Þegar umsókn um grásleppuveiðileyfi hefur verið samþykkt verður til greiðsluseðill sem birtist í heimabanka umsækjanda.  Óski aðili þess að grásleppuveiðileyfi taki gildi næsta virka dag frá móttöku greiðsluseðils er mikilvægt að greiðsluseðlarnir séu greiddir fyrir klukkan 21.00 (bankaafgreiðslutími) daginn áður.  Fari greiðsla fram eftir kl. 21 tekur leyfið ekki gildi fyrr en á öðrum degi frá greiðslunni. Þá tekur leyfi ekki gildi fyrr en næsta þriðjudag fari greiðsla fram eftir kl. 21 á föstudegi. Fari greiðsla fram um helgi, á almennum frídegi eða eftir kl. 21 á virkum degi tekur leyfið ekki gildi fyrr en á öðrum virkum degi eftir að greiðsla fór fram.

 

 

 


Tungumál síðu
banner2
Þetta vefsvæði byggir á Eplica