Veiðigjöld fyrri ár

Veiðigjöld fyrri ára

Fiskistofa lagði á veiðgjöld skv. lögum nr. 74/2012 um veiðigjöld með síðari breytingum og runnu gjöldin í ríkissjóð. Sett vour lög nr. 56/2018 um breytingu á lögum nr. 74/2012 þar sem upphæð veiðigjalds á afla var ákveðið fyrir september til desember 2018. Ný lög um veiðigjald nr. 145/2018 tóku gilid frá upphafi árs 2019. Árlega er gefin út reglugerð um fjárhæðir og álagningu:

Veiðigjöld hafa verið tvenns konar, þ.e. annars vegar almennt veiðigjald sem lagt var á frá fiskveiðiárinu 2004/2005 og hins vegar sérstakt veiðigjald sem lagt var á fiskveiðiárinu 2012/2013 til 2014/2015. Frá og með fiskveiðiárinu 2015/2016 er einungis lagt á eitt veiðigjald.

Veiðigjöld frá árinu 2012/2013 voru lögð á úthlutað aflamark og landaðan afla sem ekki tilheyrði kvótakerfinu. Um var að ræða ákveðna krónutölu á hvert þorskígildiskíló vegna fiskveiðiáranna 2012/2013 og 2013/2014 en tiltekna krónutölu á hvert kg afla, mismunandi eftir hverri fisktegund, frá fiskveiðiárinu  2014/2015. Svipað fyrirkomulag gilti fyrir fiskveiðiárið 2015/2016, en nú var   einvörðungu um eitt veiðigjald að ræða sem var lagt á landaðan afla en ekki á aflamark. Sama fyrirkomulag hefur gilt síðan en þó með breyttum  krónutölum á kg ár hvert.

Á fiskveiðiárunum 2012/2013 til 2016/2017 áttu félög og einstaklingar með atvinnurekstur sem lagt var á  sérstakt veiðigjald rétt á lækkun gjaldsins vegna vaxtakostnaðar við kaup á aflahlutdeildum til ársloka 2011 að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.  Þetta átti ekki lengur við frá og með fiskveiðiárinu 2017/2018.

 

I. Heildarupphæð álagðra veiðigjalda undanfarin fiskveiðiár

 

Veiðigjald - heildarálagning 2019 Upphæð
Veiðigjald 7.058.749 þúsund kr.
40% lækkun af fyrstu 6,464 milljónum kr.   -435.094 þúsund kr.
Álagt veiðigjald alls 6.623.655 þúsund kr.

 

Veiðigjald - heildarálagning 2018 Upphæð
Veiðigjald 11.560.688 þúsund kr.
Afsláttur 15% af öðrum 4,63 milljónum kr.      -69.822 þúsund kr.
Afsláttur 20% af fyrstu 4.63 milljónum kr.    -170.471 þúsund kr.
Álagt veiðigjald alls 11.320.395 þúsund kr.


 Veiðigjald - heildarálagning 2017 til 2018
Fiskveiðiárið 2017/2018    Sept. til  des. 2018
 Veiðigjald (heildarálagning)  11,5 milljarður        
 3,8 milljarðar
 Afsláttur 20% (af fyrstu 4,63 millj. kr. álagðs veiðigj.)    0,1 milljarðar
 0,1 milljarður
 Afsláttur 15% (af næstu 4,63 millj. kr. álagðs veiðigj.)    0,2 milljarðar
 
 Álagt veiðigjald alls  11,2 milljarðar
 3,7 milljarðar


Heildarálagning veiðigjalds 2015 til 2018

Heildarálagning veiðigjalds 2012 til 2015

ATH.   Fjárhæðir veiiðgjalda eru á verðlagi hvers árs fyrir sig - þær eru ekki uppreiknaðar á sama verðlag.

 

II. Álögð veiðigjöld sundurliðuð eftir greiðendum

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur mælt fyrir um birtingu á álögðum veiðigjöldum sundurliðaða eftir  sjávarútvegsfyrirtækjum:

Sundurliðuð veiðigjöld  2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016 eftir greiðendum

Álagt veiðigjald fiskveiðiárið 2016/2017 sundurliðað eftir greiðendum

 

Álagt veiðigjald fiskveiðiárið 2017/2018 og til áramóta 2018/2019 sundurliðað eftir greiðendum (Leiðréttingar vegna fiskveiðiársins 2017/2018 koma fram í desember 2018)

Álagt veiðigjald vegna 2018 sundurliðað eftir greiðendum

Álagt veiðigjald vegna 2019 sundurliðað eftir greiðendum

 

Í skjölunum eru sundurliðuð álögð almenn og sérstök veiðigjöld ásamt lækkun á sérstöku veiðigjaldi  fyrir hvert fiskveiðiár.

Skjölin eru birt í almennu upplýsingaskyni - ef frávik reynast vera í þessum upplýsingum frá álagningu á einstök fyrirtæki þá gildir álagningin.

 

III. Upplýsingar um álögð veiðigjöld fyrri ára og ýmis sundurliðun

Yfirlitsskjal yfir álögð veiðigjöld frá upphafi til 2015/2016

 - og önnur gjöld sem Fiskistofa hefur innheimt af útgerðum.  Þar eru einnig upplýsingar um upphæð veiðigjalda á þorskígildiskíló.  Tölurnar  í töflunni miðast við almanaksárið sem fjárhæðin er innheimt á en ekki fiskveiðiár eins og töflurnar hér fyrir ofan gera. Skjalið er uppfært m.v. 31.12. 2014.

Reglugerð nr. 588/2014 um fjárhæð, álagningu og innheimtu veiðigjalda fiskveiðiárið 2014/2015

Reglugerð nr. 643/2015 um fjárhæð, álagningu og innheimtu veiðigjalds fiskveiðiárið 2015/2016

Reglugerð nr. 580/2016 um fjárhæð, álagningu og innheimtu veiðigjalds fiskveiðiárið 2016/2017

Reglugerð nr. 637/2017 um fjárhæð, álagningu og innheimtu veiðigjalds fiskveiðiárið 2017/2018

Reglugerð nr. 310/2018 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 637/2017 um fjárhæð, álagningu og innheimtu veiðigjalds fiskveiðiárið 2017/2018


Veiðigjöld fiskveiðiárin 2012/2013 til og með 2015/2016 sundurliðuð eftir útgerðarflokkum og fisktegundum

Veiðigjald fiskveiðiárið 2016/2017 sundurliðað eftir útgerðarflokkum og fisktegundum Veiðigjald fiskveiðiárið 2017/2018 sundurliðað eftir útgerðarflokkum og fisktegundum

 

Veiðigjald 2018 sundurliðað eftir útgerðarflokkum og fisktegundum

Veiðigjald 2019 sundurliðað eftir útgerðarflokkum og fisktegundum

 

Veiðigjöld fiskveiðiárin 2012/2013 til og með 2015/2016 sundurliðuð eftir  stöðum

 

Veiðigjald fiskveiðiárið 2016/2017 sundurliðað eftir  stöðum

Veiðigjald fiskveiðiárið 2017/2018 sundurliðað eftir  stöðum 

Veiðigjald fiskveiðiárið 2018 sundurliðað eftir  stöðum 

Veiðigjald fiskveiðiárið 2019 sundurliðað eftir  stöðum

 

 

 Síða uppfærð 3. feb. 2020
Finna skip

Tungumál síðu
banner5
Þetta vefsvæði byggir á Eplica