Veiðigjöld fyrri ár

Veiðigjöld fyrri ára

Fiskistofa lagði á veiðgjöld skv. lögum nr. 74/2012 um veiðigjöld með síðari breytingum og runnu gjöldin í ríkissjóð. Sett vour lög nr. 56/2018 um breytingu á lögum nr. 74/2012 þar sem upphæð veiðigjalds á afla var ákveðið fyrir september til desember 2018. Ný lög um veiðigjald nr. 145/2018 tóku gilid frá upphafi árs 2019. Árlega er gefin út reglugerð um fjárhæðir og álagningu:

Veiðigjöld hafa verið tvenns konar, þ.e. annars vegar almennt veiðigjald sem lagt var á frá fiskveiðiárinu 2004/2005 og hins vegar sérstakt veiðigjald sem lagt var á fiskveiðiárinu 2012/2013 til 2014/2015. Frá og með fiskveiðiárinu 2015/2016 er einungis lagt á eitt veiðigjald.

Veiðigjöld frá árinu 2012/2013 voru lögð á úthlutað aflamark og landaðan afla sem ekki tilheyrði kvótakerfinu. Um var að ræða ákveðna krónutölu á hvert þorskígildiskíló vegna fiskveiðiáranna 2012/2013 og 2013/2014 en tiltekna krónutölu á hvert kg afla, mismunandi eftir hverri fisktegund, frá fiskveiðiárinu  2014/2015. Svipað fyrirkomulag gilti fyrir fiskveiðiárið 2015/2016, en nú var   einvörðungu um eitt veiðigjald að ræða sem var lagt á landaðan afla en ekki á aflamark. Sama fyrirkomulag hefur gilt síðan en þó með breyttum  krónutölum á kg ár hvert.

Á fiskveiðiárunum 2012/2013 til 2016/2017 áttu félög og einstaklingar með atvinnurekstur sem lagt var á  sérstakt veiðigjald rétt á lækkun gjaldsins vegna vaxtakostnaðar við kaup á aflahlutdeildum til ársloka 2011 að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.  Þetta átti ekki lengur við frá og með fiskveiðiárinu 2017/2018.


I. Heildarupphæð álagðra veiðigjalda undanfarin fiskveiðiár


Heildarálagning vegna  fiskveiðiársins 2017/2018

 Veiðigjald fiskveiðiárið 2017/2018 
 Upphæð    
 Veiðigjald (heildarálagning) 11,5 milljarður kr.         
 Afsláttur 20% (af fyrstu 4,63 millj. kr. álagðs veiðigj.)   0,1 milljarðar kr.
 Afsláttur 15% (af næstu 4,63 millj. kr. álagðs veiðigj.)   0,2 milljarðar kr.
 Álagt veiðigjald alls 11,2 milljarðar kr.


Heildarálagning vegna fiskveiðiársins 2016/2017:

 Veiðigjald fiskveiðiárið 2016/2017
 Upphæð    
 Veiðigjald 5,7 milljarður kr.         
 Afsláttur (gjaldfrjáls veiði) 0,2 milljarðar kr.
 Lækkun skv. bráðabirgðaákvæði 0,9 milljarðar kr.
 Álagt veiðigjald alls 4,6 milljarðar kr.

Skýringar við töfluna:  20% afsláttur er veittur af fyrstu rúmlega 4,5 m.kr. álögðu veiðigjaldi og 15% afsláttur af næstu 4,5 m. kr. Lækkun  gjaldsins um 0,9 milljarða byggist á  reglu sömu gerðar og gilti um rétt  til lækkunar á sérstöku veiðigjaldi áður. Þetta er síðasta árið sem  sú regla gildir


Heildarálagning vegna fiskveiðiársins 2015/2016:

 Veiðigjald fiskveiðiárið 2015/2016 - * sjá skýringu undir töflunni Upphæð    
 Veiðigjald 8,7 milljarður kr.         
 Inneign frá fyrra ári  (v. kerfisbreytingar)           0,3 milljarðar kr.
 Afsláttur (gjaldfrjáls veiði) 0,2 milljarðar kr.
 Lækkun skv. bráðabirgðaákvæði 1,3 milljarðar kr.
 Álagt veiðigjald alls 6,9 milljarðar kr.

Skýringar við töfluna:   Álagning veiðigjalda á fyrra fiskveiðiári (2014/2015) eftir eldri reglum veldur um 300 m.kr. lækkun á veiðigjaldi ársins til þess að  forðast tvöfalt veiðigjald á aflamark sem flyst milli ára.  Þá er nú eingöngu um eitt veiðigjald að ræða en ekki bæði almennt og sérstakt gjald eins og áður var. Lækkun  gjaldsins um 1,3 milljarða byggist á  reglu sömu gerðar og gilti um rétt  til lækkunar á sérstöku veiðigjaldi áður.


Heildarálagning vegna fiskveiðiársins 2014/2015:

 Veiðigjöld fiskveiðiárið 2014/2015
 Upphæð
 Almennt veiðigjald
 4,6 milljarðar kr.
 Sérstakt veiðigjald - heildarálagning fyrir lækkun
 4,0 milljarðar kr.
 Sérstakt veiðigjald - lækkun
 0,9 miljarðar kr.
 Álagt sérstakt veiðigjald að teknu tilliti til lækkunar
 3,1 milljarðar kr.
 Álögð veiðigjöld alls fiskveiðiárið 2014/2015
 7,7 milljarðar kr.


Heildarálagning vegna fiskveiðiársins 2013/2014:

 Veiðigjöld fiskveiðiárið 2013/2014
 Upphæð
 Almennt veiðigjald
4,4 milljarðar kr.
 Sérstakt veiðigjald - heildarálagning fyrir lækkun
6,2  milljarður kr.
 Sérstakt veiðigjald - lækkun
1,4 miljarðar kr.
 Álagt sérstakt veiðigjald að teknu tilliti til lækkunar
4,8  milljarðar kr.
 Álögð veiðigjöld alls fiskveiðiárið 2013/2014
9,2 milljarður kr.


Heildarálagning vegna fiskveiðiársins 2012/2013:

 Veiðigjöld fiskveiðiárið 2012/2013
 Upphæð
 Almennt veiðigjald
   4,7 milljarðar kr.
 Sérstakt veiðigjald - heildarálagning fyrir lækkun
 10,9 milljarðar kr.
 Sérstakt veiðigjald - lækkun
   2,8 miljarðar kr.
 Álagt sérstakt veiðigjald að teknu tilliti til lækkunar
   8,1 milljarðar kr.
 Álögð veiðigjöld alls fiskveiðiárið 2012/2013
 12,8 milljarðar kr.

ATH.   Fjárhæðir eru á verðlagi hvers árs fyrir sig - þær eru ekki uppreiknaðar á sama verðlag.


II. Álögð veiðigjöld sundurliðuð eftir greiðendum

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur mælt fyrir um birtingu á álögðum veiðigjöldum sundurliðaða eftir  sjávarútvegsfyrirtækjum:

Sundurliðuð veiðigjöld  2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016 eftir greiðendum

Álagt veiðigjald fiskveiðiárið 2016/2017 sundurliðað eftir greiðendum

Álagt veiðigjald fiskveiðiárið 2017/2018 og til áramóta 2018/2019 sundurliðað eftir greiðendum (Leiðréttingar vegna fiskveiðiársins 2017/2018 koma fram í desember 2018)


Í skjölunum eru sundurliðuð álögð almenn og sérstök veiðigjöld ásamt lækkun á sérstöku veiðigjaldi  fyrir hvert fiskveiðiár.

Skjölin eru birt í almennu upplýsingaskyni - ef frávik reynast vera í þessum upplýsingum frá álagningu á einstök fyrirtæki þá gildir álagningin.


III. Upplýsingar um álögð veiðigjöld fyrri ára og ýmis sundurliðun

Yfirlitsskjal yfir álögð veiðigjöld frá upphafi til 2015/2016

 - og önnur gjöld sem Fiskistofa hefur innheimt af útgerðum.  Þar eru einnig upplýsingar um upphæð veiðigjalda á þorskígildiskíló.  Tölurnar  í töflunni miðast við almanaksárið sem fjárhæðin er innheimt á en ekki fiskveiðiár eins og töflurnar hér fyrir ofan gera. Skjalið er uppfært m.v. 31.12. 2014.

Reglugerð nr. 588/2014 um fjárhæð, álagningu og innheimtu veiðigjalda fiskveiðiárið 2014/2015

Reglugerð nr. 643/2015 um fjárhæð, álagningu og innheimtu veiðigjalds fiskveiðiárið 2015/2016

Reglugerð nr. 580/2016 um fjárhæð, álagningu og innheimtu veiðigjalds fiskveiðiárið 2016/2017

Reglugerð nr. 637/2017 um fjárhæð, álagningu og innheimtu veiðigjalds fiskveiðiárið 2017/2018

Reglugerð nr. 310/2018 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 637/2017 um fjárhæð, álagningu og innheimtu veiðigjalds fiskveiðiárið 2017/2018


Veiðigjöld fiskveiðiárin 2012/2013 til og með 2015/2016 sundurliðuð eftir útgerðarflokkum og fisktegundum

Veiðigjald fiskveiðiárið 2016/2017 sundurliðað eftir útgerðarflokkum og fisktegundum Veiðigjald fiskveiðiárið 2017/2018 sundurliðað eftir útgerðarflokkum og fisktegundum


Veiðigjöld fiskveiðiárin 2012/2013 til og með 2015/2016 sundurliðuð eftir  stöðum

Veiðigjald fiskveiðiárið 2016/2017 sundurliðað eftir  stöðum

Veiðigjald fiskveiðiárið 2017/2018 sundurliðað eftir  stöðum  
Síða uppfærð 7. nóvember 2018
Finna skip

Tungumál síðu
banner5
Þetta vefsvæði byggir á Eplica