Afli og aflaverðmæti

Afli, kvótaívilnanir og aflaverðmæti

4.1 Löndun afla

Fiskistofa á samstarf við löndunarhafnir um vigtun og skráningu landaðs afla. Niðurstöður vigtunar á afla eru skráðar í aflaskráningarkerfið GAFL (Gagnagrunn Fiskistofu og Löndunarhafna). Þetta gera starfsmenn löndunarhafna og eru upplýsingarnar sendar jafnóðum á rafrænu formi í gagnagrunn Fiskistofu. Í GAFLinum hefur Fiskistofa ávallt nýjustu fáanlegar upplýsingar um afla og fylgist náið með aflaheimildum einstakra skipa. Á fiskveiðiárinu 2017/2018 voru 51.968 landanir skráðar í aflaskráningarkerfið. Þetta er sambærilegur fjöldi landana og í fyrra.

Bolungarvík er sú höfn þar sem flestar landanir fóru fram á síðasta fiskveiðiári eða 4.293 talsins. Þeim fjölgaði um 496 frá fiskveiðiárinu 2016/17. Næst kemur Ólafsvík með 2.847 landanir og Sandgerði með 2.764 landanir.


 

4.2 Afli og kvótaívilnanir

Heildarafla íslenskra skipa í botnfiski til aflamarks má sjá í töflu 4.2. Ef borinn er saman heildarafli og afli sem reiknaður er til aflamarks er nokkur munur þar á. Helsta skýringin á því er afli sem er undanþeginn aflamarki vegna sérreglna sem um hann gilda, s.s. reglur er varða línuafla, afla sem rennur til Verkefnasjóðs sjávarútvegs- ins (VS-afla), undirmálsafla og afla í strandveiðum. Línuívilnun náði á síðasta fiskveiðiári eins og undan- farin ár til þorsks, ýsu, steinbíts, gullkarfa, löngu og keilu. Á síðasta fiskveiðiári mátti veiða 3.375 tonn af þorski, 1.335 tonn af ýsu, 700 tonn af steinbít, 40 tonn af gullkarfa, 170 tonn af löngu og 60 tonn af keilu miðað við slægðan fisk umfram aflamark á sérstaklega beitta línu. Eins og sjá má á töflu 4.2 fullnýttu íslensk fiskiskip ekki heimildir sínar í línuívilnun. Enn eru íslensk fiski- skip að landa minna af VS-afla en hefur verið undanfarin ár, en hluti af andvirði þess afla greiðist í Verkefnasjóð sjávarútvegsins. Undirmálsafli af þorski var sambærilegur og í fyrra, en þá hafði hann lækkað um tæp 30%.

 

Á hverju ári veiða íslensk skip fjölda tegunda sem ekki eru bundnar aflamarki. Á síðasta fiskveiðiári voru sæbjúgu mest veidda ókvótabundna tegundin með 5.418 tonn. Næst mest var veitt af grásleppu eða 4.518 tonn. Bæði veiðar sæbjúgum og grásleppu eru bundnar sérstöku veiðileyfi sem Fiskistofa gefur út.


4.3 Aflaverðmæti

Upplýsingar um aflaverðmæti og ráðstöfun afla eru fengnar úr vigtar- og ráðstöfunarskýrslum sem kaupendur sjávarafla skila til Fiskistofu. Í þeim tilgangi hefur stofnunin tekið upp rafrænt kerfi þar sem skýrslum er skilað í gegnum vefviðmót. Það kerfi komst í fulla notkun á fyrsta ársfjórðungi 2018. Aflaverðmæti þorsks á síðasta fiskveiðiári nam rúmum 58,7 milljörðum króna sem er talsverð hækkun eftir mikinn samdrátt árið 2016/17. Verðmæti ýsuaflans jókst einnig aftur um

tæplegan einn og hálfan milljarð. Aflaverðmæti makríls um 300 milljónir eftir samdrátt undanfarin ár. Aflaverðmæti íslenskra fiskiskipa var samtals tæpir 118 milljarðar króna og jókst aftur um 13 milljarða á milli fiskveiðiára. Á fiskveiðiárinu 2017/2018 fór að venju mestur hluti þorskaflans í landfrystingu eða tæpt 100 þúsund tonn (35,7%). Næst mest fór ísað í flug eða rúm 76 þúsund tonn (27,3%). Þessi ráðstöfun á þorskafl- anum hefur aukist verulega á síðastlinum árum. Tæp 47 þúsund tonn fóru í söltun sem er aukning frá fyrra fisk- veiðiári. Óunninn fiskur í gám var 25 þúsund tonn fisk- veiðiárið 2017/18 og hefur aukist um 73% á milli ára. Af makrílaflanum fóru um 69% í landfrystingu saman- borið við 55% á fyrra ári. Um 17% makrílaflans voru sjófryst samanborið við 29% á fyrra ári. Tæp 20 þúsund tonn af makríl fóru í bræðslu samanborið við 23 þúsund tonn á vertíðinni 2017. 
Frekari upplýsingar - Allur kaflinn  í prentvænni útgáfu

Fyrri kafli  -  Valmynd Ársskýrslu  -  Næsti kafli

Finna skip

Tungumál síðu
banner6
Þetta vefsvæði byggir á Eplica