Stefna

Hlutverk, stefna og megingildi

Hlutverk


Fiskistofa annast framkvæmd laga og reglna um stjórn fiskveiða í sjó og fersku vatni og stuðlar þannig að ábyrgri og sjálfbærri nýtingu fiskistofna. 

Fiskistofa annast einnig stjórnsýslu og eftirlit á sviði fiskeldis, og safnar og miðlar upplýsingum um sjávarútveg, fiskeldi, lax- og silungsveiðar og hvalveiðar.

 

Gildi


Traust

  • Eftirlit og þjónusta, unnin af fagmennsku með jafnræði að leiðarljósi.
  • Sýnum hvert öðru trúnað og traust. Tökum ábyrgð á verkefnum –  veitum stuðning og leiðsögn við að fylgja þeim eftir.


Framsækni

  • Stöðugt umbótastarf. Tækni og þekking nýtt til að ná góðum árangri.
  • Sýnum frumkvæði og styðjum við menntun, framþróun og nýsköpun í starfi.


Virðing

  • Jákvætt viðhorf, heiðarleiki og sanngjörn samskipti.
  • Sýnum hvert öðru virðingu – í orði og í verki.

 

Framtíðarsýn


  • Öflug stjórnsýsla, eftirlit og góð þjónusta, sem miðar að bættri leiðbeiningu og auknum forvörnum.
  • Framsækin og vönduð vinnubrögð byggð á þekkingu, reynslu og menntun starfsfólks.
  • Upplýsingatækni í fremstu röð.


Birt  27. september 2013 á grundvelli undangenginnar stefnumótunarvinnu og sjálfsmats með svonefndu CAF-líkani (Common Assessment Framework, Sameiginlegum sjálfsmatsramma). 

Fiskistofa hefur komið á  skipulagi sem  felur í sér viðvarandi starf að umbótum og reglulegt sjálfsmat sem miðar að bættum árangri eins og hann  er mældur með CAF-líkaninu.  Hluti af þeirri vinnu felst í reglulegri endurskoðun á stefnu Fiskistofu eins og hún kemur fram hér að ofan.


Finna skip

Tungumál síðu
banner4
Þetta vefsvæði byggir á Eplica