Fréttir

Yfirlit yfir fyrsta fjórðung fiskveiðiársins

15.12.2015

Samanburður við fyrra fiskveiðiár - staðan 30. nóvember 2015

Heildarafli íslenska flotans á fyrstu 3 mánuðum fiskveiðiársins 2015/2016, frá 1. september 2015 til loka nóvember 2015, nam tæpum 260 þúsund tonnum upp úr sjó. Til samanburðar var aflinn á sama tímabili í fyrra rúm 286 þúsund tonn. Þetta er samdráttur í heildarafla sem nemur um 9,2% eða rúmum 26 þúsund tonnum. Þetta skýrist að mestu af minni síldarafla miðað við sama tíma í fyrra.

Botnfiskur

Á fyrstu 3 mánuðum yfirstandandi fiskveiðiárs veiddu íslensk skip um 4 þúsund tonnum meira af þorski og um 2 þúsund tonnum meira af ýsu en á sama tímabili á fyrra ári. Þá dróst ufsaaflinn saman á milli ára um 3,5 þúsund tonn eða um 27%. Heildaraflinn í botnfiski er um 2 þúsund tonnum meiri en á fyrra ári.

 

Uppsjávarfiskur

Borið saman við sama tímabil á síðasta fiskveiðiári er nú mikill samdráttur í uppsjávarfiski.  Heildaraflinn fer milli ára úr rúmum 162 þúsund tonnum í tæp 134 þúsund tonn og dregst saman um 17,4%.  Eins og að ofan segir er það síldin sem þarna  skiptir sköpum.

 

Hryggleysingjar og krabbadýr

Helstu tíðindi af afla í hryggleysingjum og krabbadýrum borið saman við sama tímabil fyrra árs er að aflinn er svo til sá sami milli ár eða 2,2 þúsund tonn í fyrra miðað við 2,3 þúsund tonn á yfirstandandi fiskveiðiári.

 

Nýting aflamarks- og krókaaflamarksbáta á aflaheimildum í þorski og ýsu

Eftir fyrsta fjórðung fiskveiðiársins 2015/2016 hafa aflamarksskip nýtt um 29,9% af aflaheimildum sínum í þorski (er þá tekið tillit til flutnings heimilda frá fyrra fiskveiðiári, sérstakra úthlutana auk almennrar úthlutunar á grundvelli aflahlutdeildar). Þetta er um 3% lægra hlutfall en á fyrra fiskveiðiári, en um 3% meira aflamagn, þar sem aukning var í aflaheimildum milli ára. Þorskafli aflamarksskipa til kvóta á fyrstu ársfjórðungi fiskveiðiársins nam tæpum 47 þúsund tonnum. Þegar litið er til aflamarks í ýsu á sama tímabili þá hafa aflamarksskip veitt um 5,8 þúsund tonn og nýtt 22,7% ýsukvótans samanborið við 20,4% á fyrra ári. Í heildina þá hafa aflamarksbátar notað 31,2% af heildaraflamarki sínu fyrir yfirstandandi fiskveiðiár miðað við 29,7% á fyrra ári.

Krókaaflamarksbátar hafa nýtt um 25,6% af aflaheimildum sínum í þorski (er þá tekið tillit til flutnings heimilda frá fyrra fiskveiðiári, sérstakra úthlutana auk almennrar úthlutunar á grundvelli aflahlutdeildar). Á fyrra fiskveiðiári var þetta hlutfall 25,5%.  Þorskaflinn hjá þeim var kominn í um 9 þúsund tonn í lok nóvember saman borið við tæp 8 þúsund tonn á sama tíma í fyrra. Afli krókaaflamarksbáta í ýsu er um 2.733 tonn á fyrstu fjórðungi fiskveiðiársins og hafa þeir þá nýtt um 48% krókaaflamarksins í ýsu samanborið  við 44,8% á sama tíma í fyrra. Í heildina þá hafa krókaaflamarksbátar notað 25,9% af heildaraflamarki sínu fyrir yfirstandandi fiskveiðiár miðað við 25,5% á fyrra ári.

 

Afli til aflamarks

Heildarafli til aflamarks í þorski er um 60 þúsund tonn á yfirstandandi fiskveiðiári miðað við um 53,5 þúsund tonn á fyrra ári, ýsuaflinn er 8,5 þúsund tonn á yfirstandandi fiskveiðiári miðað um 6,8 þúsund tonn á fyrra ári. Afli í ufsa var tæp 11 þúsund tonn í fyrra miðað við 7,7 þúsund tonn á sama tíma á þessu fiskveiðiári.  Síldaraflinn nú er um 43 þúsund tonn miðað við um 72 þúsund tonn í fyrra. Í heildina hafa 30,7% af aflamarkinu verið nýtt eftir fyrsta fjórðung fiskveiðiársins samanborið við 29,4% frá fyrra ári.

 

Talnagögn um fyrstu 3 mánuði fiskveiðiársins 2015/2016 (Excel)

Landanir 1. sept. til 30 nóv. 2015 eftir skipum, fisktegundum og ástandi afla (Excel)

Eldri aflatölur Fiskistofu

Hægt er að glöggva sig á stöðu afla og aflaheimilda íslenska flotans á yfirstandandi fiskveiðiári með því að  nota  eftirfarandi gagnvirkar síður:


 Til baka Senda grein

Finna skip

Tungumál síðu
banner5
Þetta vefsvæði byggir á Eplica