Fréttir

Aflahlutdeild stærstu útgerðanna

8.3.2016

Fiskistofa hefur eftirlit með því að yfirráð einstakra aðila yfir aflahlutdeildum fari ekki umfram þau mörk sem lög kveða á um. Í eftirfarandi töflum kemur fram staða aflaheimilda þeirra 100 útgerða sem ráða yfir mestum aflahlutdeildum í upphafi nýs almanaksárs eftir úthlutun á aflaheimildum í deilistofnum og viðbótarúthlutun í loðnu. Sambærilegar upplýsingar koma einnig fram um þær 50 útgerðir sem ráða yfir mestum krókaaflahlutdeildum.

Matið á umfangi einstakra fyrirtækja á aflahlutdeildum fer þannig fram að úthlutað aflamagn í hverri kvótategund á grundvelli hlutdeilda er reiknað til þorskígilda og þorskígildin sem þannig eru eignuð hverju fyrirtæki um sig eru  sían lögð saman og reiknað út hve stórt hlutfall það er af  heildarmagni allra þorskígilda sem samsvarar öllu úthlutuðu aflamarki.  Útreikningurinn til þorskígilda tekur til allra tegunda annara en þeirra sem alfarið veiðast utan íslenskrar lögsögu en eru þó kvótabundnar, þ.e. þorskur í Barentshafi og rækja á Flæmingjagrunni eru ekki talin með.

Aflahlutdeild 3. mars 2016 - 100 stærstu

Krókaaflahlutdeild 3. mars 2016 - 50 stærstu

Litlar breytingar eru á hvaða fyrirtæki eru í efstu sætunum frá því sams konar upplýsingar voru birtar í september sl. í kjölfar úthlutunar á aflamarki við upphaf nýs fiskveiðiárs. Eins og undanfarin ár eru HB Grandi og Samherji í tveimur efstu sætunum. HB Grandi er með um 10,8% af úthlutuðu aflamarki en var á sama tíma í fyrra með 12,2%. Samherji er með 6,2% en var á sama tíma í fyrra með 6,6%.  Samanlagt ráða þessi tvö stærstu útgerðarfyrirtæki landsins yfir 17,0% hlutdeild í aflamarki ársins en voru í fyrra með 18,8%.

Talsverðar breytingar eru á lista yfir stærstu útgerðir landsins. Síldarvinnslan fellur niður listann, úr þriðja sæti niður í sjötta sæti og  Ísfélag Vestmannaeyja sem var í fimmta sæti á sama tíma í fyrra fellur niður í tólfta sæti. Aflahlutdeild Ísfélagsins dregst einnig saman úr 4,7% niður í 2,7%.

Nokkur fyrirtæki taka stökk upp listann. Fisk Seafood fer úr 8. sæti upp í 5. sæti og Þorbjörn hf úr 6. sæti og er núna 3. stærsta útgerð landsins með tilliti til aflahlutdeildar.

Þegar skoðuð er aflahlutdeild útgerða í krókaaflamarkskerfinu þá er Stakkavík stærst eins og undanfarin ár, með 4,5% aflahlutdeild. Fyrirtækið er því ekki yfir lögbundnu hámarki líkt og í fyrra en þá var útgerðin með 7,2% aflahlutdeild. Næst kemur Salting ehf sem staðsett er í Reykjavík með 4,3% en var í fyrra með 2,7% aflahlutdeild.

Samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða má heildaraflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra eða tengdra aðila ekki fara yfir 12% af samanlögðu heildarverðmæti aflahlutdeilda allra tegunda. Þá má aflahlutdeild í þorski ekki fara yfir 12%. Í ýsu, ufsa, grálúðu, steinbít, síld og loðnu má hún ekki fara yfir 20% og í karfa ekki yfir 35%.

Heildarkrókaaflahlutdeild einstakra eða tengdra aðila má ekki fara yfir 5% af samanlögðu heildarverðmæti krókaaflahlutdeilda. Þá má krókaaflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra eða tengdra aðila ekki fara yfir 4% í þorski og 5% í ýsu.

Þess má geta að Stakkavík hafði verið yfir hámarki í krókaaflafhlutdeildum frá því að reglur þar um voru settar en í gildi hafa verið undanþáguákvæði sem fólu í sér að félaginu var heimilt að  halda stærri  hlut en sem nemur 5% krókaaflahlutdeilda.  Nú hefur Stakkavík selt frá sér hlutdeildir og virðist því uppfylla skilyrðin um hámarkskrókaaflahlutdeild.

Þeim sem vilja kynna sér frekar reglur um hámarksaflahlutdeildir er bent á ákvæði 13. og 14. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 með síðari breytingum.

Hér má sjá til samanburðar töflur frá febrúar 2015 yfir þær útgerðir sem þá réðu yfir mestum aflaheimildum:

Aflahlutdeild 9. febrúar 2015 - 100 stærstu

Krókaaflahlutdeild 9. febrúar 2015 - 50 stærstu

Til baka Senda grein

Finna skip

Tungumál síðu
banner5
Þetta vefsvæði byggir á Eplica