Fréttir

Fiskveiðiárið - 6 mánaða yfirlit

22.3.2016

Samanburður við fyrra fiskveiðiár - staðan 29. febrúar 2016

Heildarafli íslenska flotans á fyrstu 6 mánuðum fiskveiðiársins 2015/2016, frá 1. september 2015 til loka febrúar 2016, nam tæpum 472 þúsund tonnum upp úr sjó. Til samanburðar var aflinn á sama tímabili í fyrra rúm 648 þúsund tonn. Þetta er samdráttur í heildarafla sem nemur um 27,2% eða rúmum 176 þúsund tonnum. Þetta skýrist að mestu af minni síldar- og loðnuafla miðað við sama tíma í fyrra.


Botnfiskur

Á fyrstu 6 mánuðum yfirstandandi fiskveiðiárs veiddu íslensk skip um 17 þúsund tonnum meira af þorski (13,4%) og um 3,5 þúsund tonnum meira af ýsu (17,8%) en á sama tímabili á fyrra ári. Þá dróst ufsaaflinn saman á milli ára um 4 þúsund tonn eða um 18,5%. Heildaraflinn í botnfiski er um  18,5 þúsund tonnum meiri (8,5%) en á fyrra ári.

 

Uppsjávarfiskur

Borið saman við sama tímabil á síðasta fiskveiðiári er nú mikill samdráttur í uppsjávarfiski.  Heildaraflinn fer milli ára úr rúmum 423 þúsund tonnum í rúm 227 þúsund tonn og dregst saman um 46,3%.  Eins og að ofan segir er það síldar- og loðnuafli sem þarna  skiptir sköpum.

 

Hryggleysingjar og krabbadýr

Helstu tíðindi af afla í hryggleysingjum og krabbadýrum borið saman við sama tímabil fyrra árs er að aflinn eykst um rúmt eitt þúsund tonn, þ.e. frá rúmum 3 þúsund tonnum í fyrra upp í  rúm 4 þúsund tonn á yfirstandandi fiskveiðiári. Er þessi aukning mest vegna aukinnar veiði í rækju (10%), hörpudiski (138%) og sjæbúgum (138%).

 

Nýting aflamarks- og krókaaflamarksbáta á aflaheimildum í þorski og ýsu

Við lok fyrra helmings fiskveiðiársins 2015/2016 hafa aflamarksskip nýtt um 58,1% af aflaheimildum sínum í þorski (er þá tekið tillit til flutnings heimilda frá fyrra fiskveiðiári, sérstakra úthlutana auk almennrar úthlutunar á grundvelli aflahlutdeildar). Þetta er 2% lægra hlutfall en á fyrra fiskveiðiári, en um 9% meira aflamagn, þar sem aukning var í aflaheimildum milli ára. Þorskafli aflamarksskipa til kvóta á þessum helmingi fiskveiðiársins nam tæpum 92 þúsund tonnum. Þegar litið er til aflamarks í ýsu á sama tímabili þá hafa aflamarksskip veitt um 12 þúsund tonn og nýtt 53% ýsukvótans samanborið við 46,9% á fyrra ári. Í heildina þá hafa aflamarksbátar notað 46,7% af heildaraflamarki sínu fyrir yfirstandandi fiskveiðiár miðað við 55,4% á fyrra ári.

Krókaaflamarksbátar hafa nýtt um 53,1% af aflaheimildum sínum í þorski (er þá tekið tillit til flutnings heimilda frá fyrra fiskveiðiári, sérstakra úthlutana auk almennrar úthlutunar á grundvelli aflahlutdeildar). Á fyrra fiskveiðiári var þetta hlutfall 48%.  Þorskaflinn hjá þeim var kominn í um 19 þúsund tonn í lok febrúar saman borið við tæp 15 þúsund tonn á sama tíma í fyrra. Afli krókaaflamarksbáta í ýsu er um 5.156 tonn á fyrra helmingi fiskveiðiársins og hafa þeir þá nýtt um 78% krókaaflamarksins í ýsu samanborið  við 72,4% á sama tíma í fyrra. Í heildina þá hafa krókaaflamarksbátar notað 50,8% af heildaraflamarki sínu fyrir yfirstandandi fiskveiðiár miðað við 46,4% á fyrra ári.

 

Afli til aflamarks

Heildarafli til aflamarks í þorski er um 110 þúsund tonn á þessum fyrstu 6 mánuðum yfirstandandi fiskveiðiárs miðað við um 98,7 þúsund tonn á fyrra ári, ýsuaflinn er 17 þúsund tonn á yfirstandandi fiskveiðiári miðað um 14,4 þúsund tonn á fyrra ári. Afli í ufsa var rúm 19 þúsund tonn í fyrra miðað við rúm 15 þúsund tonn á sama tíma á þessu fiskveiðiári.  Síldaraflinn nú er um 65 þúsund tonn miðað við um 88 þúsund tonn í fyrra og loðnuaflinn nú er tæp 10 þúsund tonn miðað við rúm 198 þúsund tonn í fyrra. Í heildina hafa 47,1% af aflamarkinu verið nýtt eftir fyrri helming fiskveiðiársins samanborið við 55% frá fyrra ári.

 

Talnagögn yfir fyrri helming fiskveiðiársins 2015/2016 (Excel)

Landanir 1. sept. til 30 nóv. 2015 eftir skipum, fisktegundum og ástandi afla (Excel)

Landanir 1. des. til 29. feb. 2015 eftir skipum, fisktegundum og ástandi afla (Excel)

Eldri aflatölur Fiskistofu

Hægt er að glöggva sig á stöðu afla og aflaheimilda íslenska flotans á yfirstandandi fiskveiðiári með því að  nota  eftirfarandi gagnvirkar síður:


Til baka Senda grein

Finna skip

Tungumál síðu
banner2
Þetta vefsvæði byggir á Eplica