Störf í boði

Störf í boði

Laus eru starf forritara á Akureyri og starf gagnagreinis á Akureyri eða Vestmannaeyjum.  Umsóknarfrestur beggja starfa er til 25. janúar nk.  Sjá nánar hér að neðan.

Fiskstofa óskar eftir metnaðarfullum forritara í fullt starf á Akureyri

 

Vegna aukinna umsvifa leitum við eftir hressum liðsfélaga í góðan hóp forritara hjá Fiskistofu.  Ef þú hefur áhuga á nýsmíði  og nýjungum í upplýsingatækni þá gæti þetta verið rétta starfið fyrir þig. 

 

Helstu verkefni:

 • Greining og þróun nýrra upplýsingatæknikerfa
 • Þátttaka í því að koma upplýsingatæknimálum Fiskistofu í fremstu röð
 • Framþróun á veflausnum
 • Þátttaka í ýmsum verkefnum á sviðinu

 

 Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegu námi
 • Starfsreynsla við hugbúnaðargerð
 • Haldbær þekking og reynsla í C#, .NET, REST og SQL
 • Þekking og reynsla í bakenda- og framendaforritun (full stack)
 • Þekking og reynsla af gagnagrunnum
 • Brennandi áhugi á hugbúnaðargerð
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Frumkvæði, drifkraftur og skipulagshæfni
 • Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og í teymi

 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigurjón Friðjónsson, sviðsstjóri upplýsingartæknisviðs og/eða Hildur Ösp Gylfadóttir sviðsstjóri mannauðs og fjármála í síma 5697900

Ferilskrá á íslensku sem hefur m.a. að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila sem og kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi umsækjanda í starfið er rökstudd sendist í gegnum Starfatorg hér að neðan:

Sækja um starfið

Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar 2021.

Um Fiskistofu

Fiskistofa hefur það meginhlutverk að gæta hagsmuna þjóðarinnar við sjálfbæra nýtingu auðlinda hafs og vatna. Stofnunin er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, lax- og silungsveiði, hvalveiða o.fl. ásamt því að safna upplýsingum um framangreinda málaflokka.

Fiskistofa sinnir eftirliti sínu við fisksveiðistjórnun á sex starfsstöðvum á Íslandi. Fjöldi starfsfólks Fiskistofu er rúmlega 60 og eru gildi þess traust, framsækni og virðing. Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.


Viltu hjálpa okkur að hagnýta auðlindirnar okkar á sem markvissastan hátt?

Fiskistofa leitar eftir árangursdrifnum sérfræðingi í höfuðstöðvar sínar á Akureyri eða starfstöð Fiskistofu í Vestmanneyjum. Viðkomandi  mun hafa umsjón með og sinna greiningu á gögnum í gagnagrunnum Fiskistofu til að nota við veiðieftirlit stofnunarinnar og við framsetningu gagna á vef Fiskistofu. Starfið heyrir undir veiðieftirlitssvið þó starfið verði að hluta til þvert á stofnunina. Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á áhuga örri þróun starfshátta og vinnubragða.

 

Helstu verkefni:

 • Greining gagna úr gagnagrunnum Fiskistofu til notkunar við veiðieftirlit
 • Tölfræðigreining úr gagnagrunnum Fiskistofu
 • Framsetning gagna úr gagnakeyrslum og greiningar (Data visual)
 • Þátttaka í innleiðingu á PowerBI verkfærum innan sviðsins og hjá Fiskistofu í heild
 • Bæta framsetningu á upplýsingum og greiningum á vef Fiskistofu

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun  sem nýtist í starfi, t.d. á sviði verkfræði, tölvunarfræði, tölfræði, stærðfræði eða hagfræði skilyrði. Framhaldsnám á meistarastigi kostur
 • Að minnsta kosti 2ja ára starfsreynsla af sambærilegum verkefnum er æskileg
 • Þekking á vensluðum gagnagrunnum og færni í  SQL fyrirspurnarmálinu skilyrði
 • Sterk tök á tölfræði forritum (R eða Python) við greiningu á gögnum og þróun á líkönum skilyrði
 • Þekking á BI tólum  sem og geta til að miðla flóknum upplýsingum með skýrum hætti
 • Þekking á sjávarútvegi og áhættugreiningu er kostur
 • Sjálfstæði, metnaður og nákvæm vinnubrögð
 • Góð samskiptahæfni er skilyrði

 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Elín Björg Ragnarsdóttir, sviðsstjóri Veiðieftirlitssviðs og/eða Hildur Ösp Gylfadóttir sviðsstjóri mannauðs og fjármála í síma 5697900

Ferilskrá á íslensku sem hefur m.a. að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila sem og kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi umsækjanda í starfið er rökstudd sendist í gegnum Starfatorg hér að neðan:

Sækja um starfið

Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar 2021.

Um Fiskistofu

Fiskistofa hefur það meginhlutverk að gæta hagsmuna þjóðarinnar við sjálfbæra nýtingu auðlinda hafs og vatna. Stofnunin er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, lax- og silungsveiði, hvalveiða o.fl. ásamt því að safna upplýsingum um framangreinda málaflokka.

Fiskistofa sinnir eftirliti sínu við fisksveiðistjórnun á sex starfsstöðvum á Íslandi. Fjöldi starfsfólks Fiskistofu er rúmlega 60 og eru gildi þess traust, framsækni og virðing. Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.


 Tungumál síðu
banner3
Þetta vefsvæði byggir á Eplica