Störf í boði

Störf í boði

Veiðieftirlitsmenn Stykkishólmi og Höfn í Hornafirði


Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfulla og jákvæða starfsmenn í veiðieftirlit í Stykkishólmi og á Höfn í Hornafirði.


Veiðieftirlit er einn mikilvægasti þáttur í starfsemi Fiskistofu og er eftirlitið í stöðugri þróun.  


Helstu verkefni:

  • Eftirlit á sjó, en í því felst m.a. lengdarmæling á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirlit með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi við veiðar og afla um borð.
  • Eftirlit í landi, en það felur m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með veiðarfærum og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu afladagbóka. Eftirlit með löndunum erlendra skipa og úttektir á afurðum vinnsluskipa, eftirlit með lax- og silungsveiði ásamt skrifstofustörfum s.s. skýrslugerð þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum og skráningum í aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna vegna brotamála sem upp koma.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Haldgóð reynsla af störfum í sjávarútvegi.
  • Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta er áskilin.
  • Gott heilsufar sbr. heilsufarskröfur Fiskistofu
  • Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum.
  • Sanngirni og háttvísi.
  • Mjög góð hæfni í samskiptum nauðsynleg.
  • Menntun sem nýtist í starfi, s.s. skipstjórnarréttindi, stúdentspróf eða iðnmenntun æskileg.

 

Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og þekkingarmiðlun.

Starfandi veiðieftirlitsmenn eru nær eingöngu karlar og er því athygli fólks af öðrum kynjum vakin á starfinu í þeim tilgangi að jafna kynjahlutföll í starfsgreininni, sbr. 3. mgr. 26. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Viðar Ólason, deildarstjóri í veiðieftirliti eða Hildur Ösp Gylfadóttir sviðsstjóri mannauðs og fjármála í síma 5697900

Ferilskrá á íslensku sem hefur m.a. að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila sem og kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi umsækjanda í starfið er rökstudd sendist í gegnum umsóknargátt hér að neðan. Í kynningarbréfi skal koma skýrt fram við hvaða  starfsstöð umsækjandi sækir um starf.


Sækja um starfið hér


Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2020.

 

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við Sameyki.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

 

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.

 Tungumál síðu
banner4
Þetta vefsvæði byggir á Eplica