Störf í boði

Störf í boði

Hér að neðan eru tvær atvinnuauglýsingar:  Starf veiðieftirlitsmanna í Höfn og  sérfræðings á veiðieftirlitssviði

Veiðieftirlitsmenn á Höfn í Hornafirði

Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfulla og jákvæða starfsmenn á Höfn í Hornafirði. 

Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og þekkingarmiðlun. 

Starfandi veiðieftirlitsmenn eru nær eingöngu karlar og er því athygli kvenna sérstaklega vakin á starfinu í þeim tilgangi að jafna kynjahlutföll í starfsgreininni, sbr. 3. mgr. 26. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 

 

Helstu verkefni: 

 • Eftirlit á sjó, en í því felst m.a. lengdarmæling á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirlit með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi við veiðar og afla um borð.  

 • Eftirlit í landi, en það felur m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með veiðarfærum og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu afladagbóka. Eftirlit með löndunum erlendra skipa og úttektir á afurðum vinnsluskipa, eftirlit með lax- og silungsveiði ásamt skrifstofustörfum s.s. skýrslugerð þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum og skráningum í aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna vegna brotamála sem upp koma.  

 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 • Haldgóð reynsla af störfum í sjávarútvegi. 

 • Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta er áskilin. 

 • Gott heilsufar sbr. heilsufarskröfur Fiskistofu 

 • Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum. 

 • Sanngirni og háttvísi. 

 • Mjög góð hæfni í samskiptum nauðsynleg. 

 • Menntun sem nýtist í starfi s.s. skipstjórnarréttindi, stúdentspróf eða iðnmenntun æskileg. 

 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sævar Guðmundsson, deildarstjóri í veiðieftirliti eða Hildur Ösp Gylfadóttir sviðsstjóri mannauðs og fjármála í síma 5697900 

Ferilskrá á íslensku sem hefur m.a. að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila sem og kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi umsækjanda í starfið er rökstudd sendist í gegnum umsóknargátt hér a neðan:

Sækja hér um starfið

Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019. 

 

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við SFR.  

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  

 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

 

 

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.


Sérfræðingur á veiðieftirlitssviði

Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan og jákvæðan sérfræðing á veiðieftirlitssvið með aðsetur á Akureyri, Ísafirði eða Vestmannaeyjum.  

Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og þekkingarmiðlun. 

 

Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing 

 

Helstu verkefni: 

 • Ráðgjöf á veiðieftirlitssviði og teymisvinna 

 • Umsjón brotamála  

 • Umsjón með afladagbókum  

 • Stefnumótunarvinna og ýmis sérverkefni 

 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi 

 • Sjálfstæði, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum 

 • Góð samskiptahæfni nauðsynleg 

 • Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti. 

 • Þekking á sjávarútvegi og stjórnsýslu kostur 

 • Mjög góð tölvukunnátta nauðsynleg


Nánari upplýsingar um starfið veitir Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, sviðsstjóri veiðieftirlits eða Hildur Ösp Gylfadóttir, sviðsstjóri mannauðs- og fjármála í síma 569 7900

Ferilskrá á íslensku sem hefur m.a. að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila sem og kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi  umsækjanda í starfið er rökstudd sendist í gegnum umsóknagátt hér að neðan:


Sækja hér um starfið

 

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2019. 

 

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins og viðeigandi stéttarfélags en Fiskistofa hefur hlotið jafnlaunavottun. Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um.  

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  

 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sbr. 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.  

 

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is
Tungumál síðu
banner1
Þetta vefsvæði byggir á Eplica