Yfirstandandi fiskveiðiár - yfirlit

Yfirstandandi fiskveiðiár - yfirlit

Þessi síða er uppfærð fyrir hvern ársfjórðung fiskveiðiársins

Hægt er að glöggva sig á stöðu afla og aflaheimilda íslenska flotans á yfirstandandi fiskveiðiári með því að  nota  eftirfarandi gagnvirkar síður:

Samanburður við fyrra fiskveiðiár

Heildarafli íslenska flotans eftir 9 mánuði fiskveiðiársins 2018/2019, frá 1. september 2018 til 31. maí 2019, nam um 850 þúsund tonnum upp úr sjó. Til samanburðar var aflinn á sama tímabili í fyrra rúm 1.025 þúsund tonn. Þetta er samdráttur í heildarafla sem nemur um 17% eða um 175 þúsund tonnum. Veiðar í ár byrjuðu með sambærilegum hætti og síðasta fiskveiðiár, en aflabrestur í loðnu á öðrum ársfjórðungi gerði útslagið í þessum samdrætti.

 

Botnfiskur

Á fyrstu 9 mánuðum fiskveiðiársins veiddu íslensk skip 2.213 tonnum meira af þorski en á fyrra ári. Ýsuaflinn jókst um rúm 16 þúsund tonn  á milli ára. Heildaraflinn í botnfiski á þessu tímabili er um 404 þúsund tonn upp úr sjó samanborið við rúm 390 þúsund tonn á sama tímabili í fyrra. Þetta er aukning í botnfiskveiðum upp á 3,6% - munar þar mestu um aukna veiði í ýsu og ufsa.

 

Uppsjávarfiskur

Á fyrstu 9 mánuðum fiskveiðiársins nam uppsjávarafli íslenskra skipa um 439 þúsund tonnum. Það er tæplega 189 þúsund tonnum eða rúmum 30% minni afli en á sama tímabili á síðasta fiskveiðiári. Milli ára varð aukning á veiði í síld og kolmunna, en mikill samdráttur var á veiðum í makríl á milli ára, eða um 17 þúsund tonn. Mestu munar þó um aflabrest í loðnu sem felur í sér rúmlega 186 þúsund tonna samdrátt milli ára. 

  

Skel- og krabbadýr

Afli íslenskra skipa í skel- og krabbadýrum á þessum 9 mánuðum fiskveiðiársins er 531 tonnum minni en á fyrra ári sem samsvarar um 7% samdrætti milli ára. Enn hafa veiðar á sæbjúgum verið að aukast milli ára en frekar hefur dregið úr veiðum á öðrum tegundum.

  

Nýting aflamarks- og krókaaflamarksbáta á aflaheimildum í þorski og ýsu

Á fyrstu 9 mánuðum fiskveiðiársins höfðu aflamarksskip nýtt um 81,9% af aflaheimildum sínum í þorski (er þá tekið tillit til flutnings heimilda frá fyrra fiskveiðiári, sérstakra úthlutana auk almennrar úthlutunar á grundvelli aflahlutdeildar). Á fyrra fiskveiðiári var þetta hlutfall 83,7%. Þorskafli aflamarksskipa til kvóta á þessum hluta fiskveiðiársins nam tæpum 145 þúsund tonnum.

Þegar litið er til aflamarks í ýsu á sama tímabili þá hafa aflamarksskip nýtt rúm 82,8% ýsukvótans samanborið við rúm 70,2% á fyrra ári. Í heildina þá hafa aflamarksbátar notað rúm 74,4% af heildaraflamarki sínu fyrir yfirstandandi fiskveiðiár samanborið við rúm 81,3% á fyrra ári.

Krókaaflamarksbátar hafa nýtt tæp 77,5% af aflaheimildum sínum í þorski (er þá tekið tillit til flutnings heimilda frá fyrra fiskveiðiári, sérstakra úthlutana auk almennrar úthlutunar á grundvelli aflahlutdeildar). Á fyrra fiskveiðiári var þetta hlutfall rúm 71,6%. Þorskaflinn hjá þeim var kominn í rúm 30 þúsund tonn í ár, á sama tíma í fyrra var aflinn um 27 þúsund tonn.

Afli krókaaflamarksbáta í ýsu reyndust tæp 7 þúsund tonn á fyrstu 9 mánuðum fiskveiðiársins og hafa þeir þá nýtt 70,5% krókaaflamarksins í ýsu. Í heildina þá hafa krókaaflamarksbátar notað 69,8% af heildar-aflamarki sínu fyrir yfirstandandi fiskveiðiár samanborið við um 66,7% á fyrra ári.Talnagögn yfir fyrstu 9 mánuði fiskveiðiársins 2018/2019 (Excel)

Landanir 1. september til 30. nóvember 2018 eftir skipum, fisktegund og ástandi (Excel)

Landanir 1. desember 2018 til 28. febrúar 2019 eftir skipum, fisktegund og ástandi (Excel)

Landanir 1. mars til 31. maí 2019 eftir skipum, fisktegund og ástandi (Excel)Finna skip

Tungumál síðu
banner3
Þetta vefsvæði byggir á Eplica