Yfirstandandi fiskveiðiár - yfirlit

Yfirstandandi fiskveiðiár - yfirlit

Þessi síða er uppfærð fyrir hvern ársfjórðung fiskveiðiársins

Hægt er að glöggva sig á stöðu afla og aflaheimilda íslenska flotans á yfirstandandi fiskveiðiári með því að  nota  eftirfarandi gagnvirkar síður:

Samanburður við fyrra fiskveiðiár

Heildarafli íslenska flotans á fyrra helmingi fiskveiðiársins 2018/2019, frá 1. september 2018 til 28. febrúar 2019, nam um 496 þúsund tonnum upp úr sjó. Til samanburðar var aflinn á sama tímabili í fyrra rúm 580 þúsund tonn. Þetta er samdráttur í heildarafla sem nemur um 14,4% eða um 84 þúsund tonnum. Veiðar í ár byrjuðu með sambærilegum hætti og síðasta fiskveiðiár, en aflabrestur í loðnu á öðrum ársfjórðungi gerði útslagið í þessum samdrætti.

 

Botnfiskur

Á fyrstu 6 mánuðum fiskveiðiársins veiddu íslensk skip 800 tonnum meira af þorski en á fyrra ári. Ýsuaflinn jókst um 10 þúsund tonn  á milli ára. Heildaraflinn í botnfiski á þessu tímabili er um 248 þúsund tonn upp úr sjó samanborið við rúm 234 þúsund tonn á sama tímabili í fyrra. Þetta er aukning í botnfiskveiðum upp á 6% - munar þar mestu um aukna veiði í ýsu og ufsa.

 

Uppsjávarfiskur

Á fyrstu 6 mánuðum fiskveiðiársins nam uppsjávarafli íslenskra skipa um 244 þúsund tonnum. Það er ríflega 98 þúsund tonnum eða tæpum 29% minni afli en á sama tímabili á síðasta fiskveiðiári. Milli ára varð aukning á veiði í síld og kolmunna, en mikill samdráttur var á veiðum í makríl á milli ára, eða um 17 þúsund tonn. Mestu munar þó um aflabrest í loðnu se,m felur í sér rúmlega 104 þúsund tonna samdrátt milli ára. 

  

Skel- og krabbadýr

Afli íslenskra skipa í skel- og krabbadýrum á fyrra helmingi  fiskveiðiársins er 633 tonnum meiri en á fyrra ári sem samsvarar um 16,8% aukningu. Enn hafa veiðar á sæbjúgum verið að aukast milli ára en frekar hefur dregið úr veiðum á öðrum tegundum.

  

Nýting aflamarks- og krókaaflamarksbáta á aflaheimildum í þorski og ýsu

Á fyrra helmingi  fiskveiðiársins höfðu aflamarksskip nýtt um 53,8% af aflaheimildum sínum í þorski (er þá tekið tillit til flutnings heimilda frá fyrra fiskveiðiári, sérstakra úthlutana auk almennrar úthlutunar á grundvelli aflahlutdeildar). Á fyrra fiskveiðiári var þetta hlutfall 54,7%. Þorskafli aflamarksskipa til kvóta á þessum hluta fiskveiðiársins nam tæpum 94 þúsund tonnum.

Þegar litið er til aflamarks í ýsu á sama tímabili þá hafa aflamarksskip nýtt rúm 48,1% ýsukvótans samanborið við rúm 41,1% á fyrra ári. Í heildina þá hafa aflamarksbátar notað rúm 49,5% af heildaraflamarki sínu fyrir yfirstandandi fiskveiðiár samanborið við rúm 48,7% á fyrra ári.

Krókaaflamarksbátar hafa nýtt tæp 48,5% af aflaheimildum sínum í þorski (er þá tekið tillit til flutnings heimilda frá fyrra fiskveiðiári, sérstakra úthlutana auk almennrar úthlutunar á grundvelli aflahlutdeildar). Á fyrra fiskveiðiári var þetta hlutfall rúm 42,6%. Þorskaflinn hjá þeim var kominn í rúm 18 þúsund tonn í ár, á sama tíma í fyrra var aflinn um 16 þúsund tonn.

Afli krókaaflamarksbáta í ýsu reyndust rúm 5 þúsund tonn á fyrra helmingi fiskveiðiársins og hafa þeir þá nýtt 58% krókaaflamarksins í ýsu. Í heildina þá hafa krókaaflamarksbátar notað 44% af heildar-aflamarki sínu fyrir yfirstandandi fiskveiðiár samanborið við um 40% á fyrra ári.Talnagögn yfir fyrstu 6 mánuði fiskveiðiársins 2018/2019 (Excel)

Landanir 1. september til 30. nóvember 2018 eftir skipum, fisktegund og ástandi (Excel)

Landanir 1. desember 2018 til 28. febrúar 2019 eftir skipum, fisktegund og ástandi (Excel)Finna skip

Tungumál síðu
banner1
Þetta vefsvæði byggir á Eplica