Yfirlit síðasta fiskveiðiárs

Yfirlit yfir fiskveiðiárið 2018/2019

Þessi síða ásamt undirsíðum  gefur yfirlit yfir afla og kvóta og hinar ýmsu tegundir  veiða á undan-gengnu fiskveiðiári.  Síðan kemur í stað Aflaheftis Fiskistofu sem stofnunin gaf út árlega fram til  2013. Athugið sérstaklega að þeir sem þess óska geta nálgast þetta yfirlit í prentvænni útgáfu neðst á þessari síðu.  Á sama stað er hægt að nálgast töflur og ýmislegt talnaefni sem liggur þeim að baki í Excel-skjali.

I. Heildarafli íslenskra skipa síðastliðin fimm fiskveiðiár

Heildaraflinn á fiskveiðiárinu 2018/2019 var rúmlega 1.090 þúsund tonn og minnkaði frá fyrra ári um 14,2%. Botnfiskaflinn nam 514 þúsund tonnum og jókst um 8 þúsund tonn.  Þorskaflinn dróst saman um 5 þúsund tonn en ýsuaflinn jókst um 16 þúsund tonn, þá jókst afli í ufsa um 11,5 þúsund tonn en dróst saman um 7 þúsund tonn í gullkarfa.  Afli í Barentshafsþorski jókst um 1,7 þúsund tonn á milli ára og annar bolfiskur dróst saman um 2 þúsund tonn.

Þorskafli íslenskra skipa í íslenskri lögsögu frá 1992/93

Uppsjávarafli íslenska flotans dróst saman um 186 þúsund tonn, má það helst rekja til þess að engin veiði var á loðnu þetta árið.  Kolmunnaaflinn dróst saman um rúmlega 26 þúsund tonn. Afli í íslenskri síld jókst úr 30 þúsund tonnum í 41 þúsund tonn, en afli í norsk-íslenskri síld jókst úr 81 þúsund tonnum í tæplega 89 þúsund tonn.

Uppsjávarafli íslenskra skipa frá 1992/93

Rétt er að minna á að stjórn margra uppsjávartegunda miðast við almanaksárið en ekki fiskveiðiárið sem er til umfjöllunar hér.

Humarveiðar drógust verulega saman á milli ára en engin aflaheimild var útgefin fyrir 2018/2019, aðeins mátti veiða af aflaheimildum sem voru eftir af fyrra fiskveiðiári. Skelfisk- og krabbadýraafli dróst örlítið saman á milli fiskveiðiára. 


Afli íslenskra skipa eftir helstu fisktegundum fiskveiðiárin 2012/2013 til 2018/2019


II. Aflamarks- og krókaaflamarkskerfið


Aflaheimildir- og afli

Afli til aflamarks í þorski fiskveiðiárið 2018/2019 var rúmlega 209 þúsund tonn. Við bætist afli utan aflamarks: strandveiðiafli í þorski upp á rúm 9.173 tonn, afli í línuívilnun tæp 1.830 tonn, VS-afli 1.265 tonn og undirmálsafli utan aflamarks sem var 934 tonn auk rannsóknaafla. Árið 2018 veiddu erlend skip rúmlega 2.400 tonn af þorski í landhelginni á grundvelli samninga þar um. Heildarafli þorsks í íslenskri lögsögu var rúmlega 260 þúsund tonn.

Afli til aflamarks í ýsu á fiskveiðiárinu nam rúmlega 48 þúsund tonnum uppúr sjó. Við bætist afli utan aflamarks: afli í línuívilnun var 804 tonn, VS-afli nam 83 tonnum og undirmálsafli utan aflamarks var 206 tonn. Ýsuafli erlendra skipa árið 2018 var um 1.200 tonn. Heildaraflinn í ýsu endaði í tæplega 58 þúsund tonnum. Afli íslenskra skipa úr öðrum ýsustofnum, meðal annars í Barentshafi nam 800 tonnum.


Flutningur hlutdeilda og aflamarks

Eins og meðfylgjandi tafla sýnir minnkaði flutningur aflahlutdeilda á nýliðnu fiskveiðiári aðeins í öllum helstu tegundum botnfisks eftir verulega aukningu á árinu þar á undan. Veruleg aukning var þó á löngu, blálöngu og steinbít. Taflan sýnir veltuna í prósentum af heildarhlutdeildum. 

Flutningur aflahlutdeilda á milli fiskiskipa 2014/2015 til 2018/2019

Taflan hér að neðan sýnir flutning aflamarks milli skipa þrjú undanfarin fiskveiðiár með sundurliðun fyrir 2018/2019. Í henni kemur fram 15% lægri flutningur á milli ára í þorski en flutningur í ýsu jókst um tæplega 30%. 

Flutningur aflamarks milli skipa þrjú undanfarin fiskveiðiár með sundurliðun fyrir 2018/2019 

Ár hvert er 5,3% leyfilegs heildarafla haldið eftir og ekki úthlutað á grundvelli hlutdeilda og er það notað til að mæta sérstökum úthlutunum og strandveiðum.  Þessi 5,3% aflamarks í hinum ýmsu tegundum er boðið á svokölluðum tilboðsmarkaði. Í töflunni má sjá dálk þar sem umfang þessara skipta kemur fram.  Markmiðið með skiptunum er að fá inn aflamark í þorski, ýsu, ufsa og steinbít til sérstakra úthlutana.


III. Aðrar veiðar

  Frístundaveiðar Strandveiðar    Makrílveiðar    Túnfiskveiðar
  Grásleppuveiðar Ókvótabundnar tegundir    Rækjuveiðar  

IV. Frekari upplýsingar á gagnvirkum síðum

 Aflahlutdeildalisti  Afli einstakra tegunda
 Aflamarksviðskipti  Afli í línuívilnun
 Aflastöðulisti  Afli úr deilistofnum

Afli eftir útgerðarflokkum,

höfnum, mánuðum, veiðarfærum

 VS-afli
Undirmálsafli
Meðafli krókabáta

V. Samantekt

Prentvænt yfirlit yfir fiskveiðiárið 2018/2019 (pdf)

Töflur og talnagögn 2018/2019 (Excel)

Aflahefti Fiskistofu 2000/2001 til 2017/201


Finna skip

Tungumál síðu
banner5
Þetta vefsvæði byggir á Eplica