Yfirlit síðasta fiskveiðiárs

Yfirlit yfir fiskveiðiárið 2017/2018

Þessi síða ásamt undirsíðum  gefur yfirlit yfir afla og kvóta og hinar ýmsu tegundir  veiða á undan-gengnu fiskveiðiári.  Síðan kemur í stað Aflaheftis Fiskistofu sem stofnunin gaf út árlega fram til  2013. Athugið sérstaklega að þeir sem þess óska geta nálgast þetta yfirlit í prentvænni útgáfu neðst á þessari síðu.  Á sama stað er hægt að nálgast töflur og ýmislegt talnaefni sem liggur þeim að baki í Excel-skjali.

I. Heildarafli íslenskra skipa síðastliðin fimm fiskveiðiár

Heildaraflinn á fiskveiðiárinu 2017/2018 var 1.271 þúsund tonn og jókst frá fyrra ári um 13,4%.

Botnfiskaflinn nam 505 þúsund tonnum og jókst um 64 þúsund tonn. Þorskaflinn jókst um 32 þúsund tonn og ýsuaflinn dróst saman um 2,5 þúsund tonn, þá dróst afli í gullkarfa saman um 864 tonn.  Afli í Barentshafsþorski dróst saman um 2,5 þúsund tonn á milli ára og annar bolfiskur jókst um 1,2 þúsund tonn.

Uppsjávarafli íslenska flotans jókst um 84 þúsund tonn. Kolmunnaaflinn jókst um tæp 90 þúsund tonn en samdráttur var í veiðum á loðnu um 10,5 þúsund tonn. Afli í íslenskri síld dróst saman um 25 þúsund tonn en afli í norsk-íslenskri síld jókst um 27 þúsund tonn.

Rétt er að minna á að stjórn margra uppsjávartegunda miðast við almanaksárið en ekki fiskveiðiárið sem er til umfjöllunar hér.

Skelfisk- og krabbadýraafli jókst um 77,5% frá fyrra fiskveiðiári og er þa vegna mikillar aukningar í veiðum á sæbjúgum.

Afli íslenskra skipa eftir helstu fisktegundum fiskveiðiárin 2012/2013 til 2017/2018


II. Aflamarks- og krókaaflamarkskerfið

Aflaheimildir og afli

Afli til aflamarks í þorski fiskveiðiárið 2017/2018 var tæplega 254 þúsund tonn. Við bætist afli utan aflamarks: strandveiðiafli í þorski upp á rúm 9.070 tonn, afli í línuívilnun rúm 2.360 tonn, VS-afli 935 tonn og undirmálsafli utan aflamarks sem var 835 tonn auk rannsóknaafla. Árið 2017 veiddu erlend skip um 2.500 tonn af þorski í landhelginni á grundvelli samninga þar um. Heildarafli þorsks í íslenskri lögsögu var tæplega 270 þúsund tonn.

Heildarafli og aflamarksstaða í aflamarks- og krókaaflamarkskerfinu

Afli til aflamarks í ýsu á fiskveiðiárinu nam rúmum 41 þúsund tonnum uppúr sjó. Við bætist afli utan aflamarks: afli í línuívilnun var 921 tonn, VS-afli nam 231 tonnum og undirmálsafli utan aflamarks var 226 tonn. Ýsuafli erlendra skipa árið 2017 var um 1.367 tonn. Heildaraflinn í ýsu endaði í um 42,5 þúsund tonnum. Afli íslenskra skipa úr öðrum ýsustofnum, meðal annars í Barentshafi nam 1.000 tonnum.


Flutningur hlutdeilda og aflamarks

Eins og meðfylgjandi tafla sýnir minnkaði flutningur aflahlutdeilda á nýliðnu fiskveiðiári aðeins í öllum helstu tegundum botnfisks eftir verulega aukningu á árinu þar á undan. Veruleg aukning var þó á löngu, blálöngu og steinbít. Taflan sýnir veltuna í prósentum af heildarhlutdeildum.

Flutningur aflahlutdeilda á milli skipa fiskveiðiárin 2012/2013 til 2017/2018

Taflan hér að neðan sýnir flutning aflamarks milli skipa þrjú undanfarin fiskveiðiár með sundurliðun fyrir 2017/2018. Í henni kemur fram 16% aukning á milli ára í þorski en flutningur í ýsu jókst smávegis.

Flutningur aflamarks milli skipa þrjú undanfarin fiskveiðiár með sundurliðun fyrir 2017/2018

Ár hvert er 5,3% leyfilegs heildarafla haldið eftir og ekki úthlutað á grundvelli hlutdeilda og er það notað til að mæta sérstökum úthlutunum og strandveiðum.  Þessi 5,3% aflamarks í hinum ýmsu tegundum er boðið á svokölluðum tilboðsmarkaði. Í töflunni má sjá dálk þar sem umfang þessara skipta kemur fram.  Markmiðið með skiptunum er að fá inn aflamark í þorski, ýsu, ufsa og steinbít til sérstakra úthlutana.III. Aðrar veiðar

  Frístundaveiðar Strandveiðar    Makrílveiðar    Túnfiskveiðar
  Grásleppuveiðar Ókvótabundnar tegundir    Rækjuveiðar  

IV. Frekari upplýsingar á gagnvirkum síðum

 Aflahlutdeildalisti  Afli einstakra tegunda
 Aflamarksviðskipti  Afli í línuívilnun
 Aflastöðulisti  Afli úr deilistofnum

Afli eftir útgerðarflokkum,

höfnum, mánuðum, veiðarfærum

 VS-afli
Undirmálsafli
Meðafli krókabáta

V. Samantekt

Prentvænt yfirlit yfir fiskveiðiárið 2017/2018 (pdf)

Töflur og talnagögn 2017/2018 (Excel)

Aflahefti Fiskistofu 2000/2001 til 2016/2017


Finna skip

Tungumál síðu
banner2
Þetta vefsvæði byggir á Eplica