Fréttir

Hlutfall kælimiðils í afla

6.11.2017

Fiskistofa birtir hér niðurstöður vigtana m.t.t. íshlutfalls hjá þeim vigtunarleyfishöfum þar sem veiðieftirlitsmenn Fiskistofu hafa viðhaft eftirlit með endurvigtun á tímabilinu 1. september til 31. október 2017.

Taflan hér að neðan sýnir samanburð á  vegnu meðalíshlutfalli hvers vigtunarleyfishafa og íshlutfallinu þegar  eftirlit var haft með vigtuninni.

  • Vegið meðalíshlutfall er íshlutfall vigtunar þegar tekið er tillit til heildarmagns sem vigtað er í öllum vigtunum  frá tilteknu skipi hjá viðkomandi leyfishafa.
  • Þessi tala er borin saman við íshlutfallið þegar eftirlitsmaður er viðstaddur endurvigtun og mismunurinn í prósentustigum er birtur.

Taflan sýnir einnig heildarafla sem viðkomandi skip landaði hjá vigtunarleyfishafanum á tímabilinu.

Ástæður  breytilegs íshlutfalls geta verið margvíslegar. Það er hlutverk Fiskistofu að hafa eftirlit með að vigtun á sjávarafla sé sem réttust. Til þess að rækja það hlutverk sem best beitir  Fiskistofa margvíslegum aðferðum og  má í því sambandi nefna samvinnu við útgerðir og vinnslur, áhættugreiningu og aðgengi allra að upplýsingum um veiðar og afla.

 


 

Skýringar: Blaðsíðutölin á myndinni vísa á gögn  um viðkomandi  landanir og endurvigtanir í skjalinu hér að neðan.  Feitletruðu hlutfallstölurnar sýna í prósentustigum mismuninn á íshlutfalli í aflanum við endurvgtun að viðstöddum eftirlitsmanni í samanburði við meðalísmagn í öllum afla viðkomandi skips sem aðili  vigtaði á tímabilinu. Mismunurinn  birtist í prósentustigum. Svo dæmi sé tekið er efst á listanum aðili þar sem íshlutfallið í aflanum  var að meðaltali 15,94% en við yfirstöðu eftirlitsmanns reyndist það  11,97%.  Mismunurinn er 3,97 prósentustig sem íshlutfallið er lægra við yfirstöðu en það var í aflanum að jafnaði á tímabilinu.

 

Grunngögn um hlutfall kælimiðils hjá vigtunarleyfishöfunum

Í gögnunum eru þær vigtanir þar sem eftirlitsmenn hafa verið viðstaddir auðkenndar með bláum lit en aðrar vigtanir eru sýndar gráar.


Til baka

Til baka Senda grein

Finna skip

Tungumál síðu
banner5
Þetta vefsvæði byggir á Eplica