Fréttir

Íshlutfall í maí og júní

10.7.2018

Fiskistofa birtir hér niðurstöður vigtana m.t.t. íshlutfalls hjá þeim vigtunarleyfishöfum þar sem veiðieftirlitsmenn Fiskistofu hafa viðhaft eftirlit með endurvigtun á tímabilinu 1. maí til 30. júní 2018.

Taflan hér að neðan sýnir samanburð á  vegnu meðalíshlutfalli hvers vigtunarleyfishafa og íshlutfallinu þegar  eftirlit var haft með vigtuninni. 

  • Vegið meðalíshlutfall er íshlutfall vigtunar þegar tekið er tillit til heildarmagns sem vigtað er í öllum vigtunum  frá tilteknu skipi hjá viðkomandi leyfishafa. 
  • Þessi tala er borin saman við íshlutfallið þegar eftirlitsmaður er viðstaddur endurvigtun og mismunurinn í prósentustigum er birtur. 

Taflan sýnir einnig heildarafla sem viðkomandi skip landaði hjá vigtunarleyfishafanum á tímabilinu.

Ástæður  breytilegs íshlutfalls geta verið margvíslegar. Það er hlutverk Fiskistofu að hafa eftirlit með að vigtun á sjávarafla sé sem réttust. Til þess að rækja það hlutverk sem best beitir  Fiskistofa margvíslegum aðferðum og  má í því sambandi nefna samvinnu við útgerðir og vinnslur, áhættugreiningu og aðgengi allra að upplýsingum um veiðar og afla.

Skýringar: 

  • Blaðsíðutölin á myndinni vísa á gögn  um viðkomandi  landanir og endurvigtanir í skjalinu hér að neðan. 
  • Feitletruðu hlutfallstölurnar sýna í prósentustigum mismuninn á íshlutfalli í aflanum við endurvigtun að viðstöddum eftirlitsmanni í samanburði við meðalísmagn í öllum afla viðkomandi skips sem aðili  vigtaði á tímabilinu. Mismunurinn  birtist í prósentustigum.
  • Svo dæmi sé tekið er efst á listanum aðili þar sem íshlutfallið í aflanum  var að meðaltali 22,25% en við yfirstöðu eftirlitsmanns reyndist það  15,93%.  Mismunurinn er 6,32 prósentustig sem íshlutfallið er lægra við yfirstöðu en það var í aflanum að jafnaði á tímabilinu.

 

Grunngögn um hlutfall kælimiðils hjá vigtunarleyfishöfunum

Í gögnunum eru þær vigtanir þar sem eftirlitsmenn hafa verið viðstaddir auðkenndar með bláum lit en aðrar vigtanir eru sýndar gráar.

Excel-skjal með talnagögnum

Til baka Senda grein

Finna skip

Tungumál síðu
banner4
Þetta vefsvæði byggir á Eplica