Fréttir

Kemur þú ekki örugglega með allan afla að landi?

26.2.2021

Að gefnu tilefni vill Fiskistofa vekja athygli á að brottkast er bannað og skylt er að hirða og landa öllum afla sem kemur í veiðarfæri fiskiskipa. Skylt er að hirða og landa öllum afla sem kemur í veiðarfæri fiskiskipa. Skemmdur eða selbitinn afli reiknast ekki til aflamarks skips þegar honum er haldið aðgreindum frá öðrum afla við löndun.

Fáeinar undantekningar er frá brottkastbanni. Þannig eru í gildi reglur um að sleppa ákveðnum tegundum til að vernda stofninn, t.d. er skylt að sleppa lífvænlegri lúðu, háfi, hámeri og beinhárkarli. Heimilt er að sleppa hlýra. Einnig er heimilt að sleppa lífvænlegum rauðmaga sem kemur í grásleppunet og skylt er að sleppa grásleppu sem kemur í net við aðrar veiðar en grásleppuveiðar. Þá er heimilt að varpa fyrir borð fisktegundum sem ekki eru háðar takmörkun á leyfilegum heildarafla, enda eru þær ekki taldar hafa verðgildi.

Í hverju felst undantekningin sem leyfir brottkast á verðlausum tegundum?

Í lögum um umgengni við nytjastofna sjávar segir að skylt sé að hirða og landa öllum afla sem kemur í veiðarfæri fiskiskipa. Sú undantekning er frá þessu skv. reglugerð að heimilt er að varpa fyrir borð þeim fisktegundum sem ekki eru háðar takmörkunum á leyfilegum heildarafla, enda verði þær ekki taldar hafa verðgildi.

Við mat á því hvort tegund hefur verðgildi í skilningi reglugerðarinnar er litið svo á að tegund sem manneldismarkaður sé fyrir geti ekki talist án verðgildis. Einnig telst tegund ekki án verðgildis ef tíma- eða svæðisbundinn markaður er fyrir hana. Til dæmis er manneldismarkaður fyrir tindaskötu og upplýsingar frá fiskmörkuðum benda til þess að þar seljist tindaskata og hafi verðgildi. Um tegundina og aðrar álíka gildir því skylda til að landa henni og því er bannað að varpa henni fyrir borð.

Nauðsynlegt að skrá afla sem sleppt er í afladagbókina

Fiskistofa vekur sérstaka athygli á að í þeim undantekningatilfellum sem leyfa að afla  sé sleppt ber eftir sem áður að skrá þann afla í rafræna afladagbók eða snjalltækjaforrit, bæði tegundina og áætlað magn í kílóum sem sleppt var.

Sjá nánar eftirfarandi reglugerðir

Reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða

Reglugerð um bann við veiðum á háfi, hámeri og beinhákarli

Reglugerð um veiðar á lúðu

Til baka Senda grein

Finna skip

Tungumál síðu
banner6
Þetta vefsvæði byggir á Eplica