Yfirlit síðasta fiskveiðiárs

Yfirlit yfir fiskveiðiárið 2019/2020

Þessi síða ásamt undirsíðum  gefur yfirlit yfir afla og kvóta og hinar ýmsu tegundir  veiða á undan-gengnu fiskveiðiári.  Athugið sérstaklega að þeir sem þess óska geta nálgast þetta yfirlit í prentvænni útgáfu neðst á þessari síðu.  Á sama stað er hægt að nálgast töflur og ýmislegt talnaefni sem liggur þeim að baki í Excel-skjali.

I. Heildarafli íslenskra skipa síðastliðin fimm fiskveiðiár

Heildaraflinn á fiskveiðiárinu 2019/2020 var rúmlega 1.011 þúsund tonn og minnkaði frá fyrra ári um 7,3%. Botnfiskaflinn nam 483 þúsund tonnum og dróst saman um 30 þúsund tonn.  Þorskaflinn jókst um 3 þúsund tonn en ýsuaflinn dróst saman um 11 þúsund tonn, þá dróst afli saman í ufsa um 17 þúsund tonn og rúmlega 3 þúsund tonn í gullkarfa.  Afli í Barentshafsþorski var sambærilegur á milli ára sem og annar bolfiskur.
Uppsjávarafli íslenska flotans dróst saman um 48 þúsund tonn á milli fiskveiðiára.Fiskveiðiárið þar á undan dróst aflinn mikið saman vegna loðnubrestsins. Kolmunnaaflinn dróst saman um rúmlega 25 þúsund tonn. Afli í íslenskri síld dróst saman um 8 þúsund tonn á milli fiskveiðiára, fór úr 41 þúsund tonnum í tæplega 33 þúsund tonn, en afli í norsk-íslenskri síld jókst úr 89 þúsund tonnum í rúmlega 109 þúsund tonn.Rétt er að minna á að stjórn margra uppsjávartegunda miðast við almanaksárið en ekki fiskveiðiárið sem er til umfjöllunar hér.


Humarveiðar drógust enn meira saman á milli ára en engin aflaheimild var útgefin fyrir 2018/2019, aðeins mátti veiða af aflaheimildum sem voru eftir af fyrra fiskveiðiári. Fiskveiðiárið 2019/2020 var heldur ekki gefin út nein aflaheimild í humri. Skelfisk- og krabbadýraafli dróst aftur saman á milli fiskveiðiára.


II. Aflamarks- og krókaaflamarkskerfið


Aflaheimildir- og afli

Afli til aflamarks í þorski fiskveiðiárið 2019/2020 var rúmlega 214 þúsund tonn. Við bætist slægður afli utan aflamarks: strandveiðiafli í þorski upp á rúm 9.033 tonn, afli í línuívilnun tæp 1.212 tonn, VS-afli 907 tonn og undirmálsafli utan aflamarks sem var 809 tonn auk rannsóknarafla. Árið 2019 veiddu erlend skip rúmlega 2.340 tonn af þorski í landhelginni á grundvelli samninga þar um. Heildarafli af óslægðum þorski í íslenskri lögsögu var tæplega 270 þúsund tonn.

Afli til aflamarks í ýsu á fiskveiðiárinu nam rúmlega 39 þúsund tonnum upp úr sjó. Við bætist afli utan aflamarks: afli í línuívilnun var 587 tonn, VS-afli nam 486 tonnum og undirmálsafli utan aflamarks var 141 tonn. Ýsu afli erlendra skipa árið 2019 var um 970 tonn. Heildaraflinn í óslægðri ýsu innan landhelgi endaði í tæplega 48 þúsund tonnum. Afli íslenskra skipa úr öðrum ýsustofnum, meðal annars í Barentshafi nam 516 tonnum.


Flutningur hlutdeilda og aflamarks

Eins og meðfylgjandi tafla sýnir jókst flutningur aflahlutdeilda á nýliðnu fiskveiðiári aðeins í öllum helstu tegundum botnfisks. Taflan sýnir veltuna í prósentum af heildarhlutdeildum.


Taflan hér að neðan sýnir flutning aflamarks milli skipa þrjú undanfarin fiskveiðiár með sundurliðun fyrir 2019/2020. Í henni kemur fram 25% aukning á flutningi í þorski en flutningur í ýsu minnkaði um tæplega 26% á milli ára.


Ár hvert er 5,3% leyfilegs heildarafla haldið eftir og ekki úthlutað á grundvelli hlutdeilda og er það notað til að mæta sérstökum úthlutunum og strandveiðum. Þessi 5,3% aflamarks, í hinum ýmsu tegundum, er boðið á svokölluðum tilboðsmarkaði. Í töflunni má sjá dálk þar sem umfang þessara skipta kemur fram. Markmiðið með skiptunum er að fá inn aflamark í þorski, ýsu, ufsa og steinbít til sérstakra úthlutana.


III. Aðrar veiðar

  Frístundaveiðar Strandveiðar    Makrílveiðar    Túnfiskveiðar
  Grásleppuveiðar Ókvótabundnar tegundir    Rækjuveiðar  

IV. Frekari upplýsingar á gagnvirkum síðum

 Aflahlutdeildalisti  Afli einstakra tegunda
 Aflamarksviðskipti  Afli í línuívilnun
 Aflastöðulisti  Afli úr deilistofnum

Afli eftir útgerðarflokkum,

höfnum, mánuðum, veiðarfærum

 VS-afli
Undirmálsafli
Meðafli krókabáta

V. Samantekt

Prentvænt yfirlit yfir fiskveiðiárið 2019/2020 (pdf)

Töflur og talnagögn 2019/2020 (Excel)

Aflahefti Fiskistofu 2000/2001 til 2019/2020  


Finna skip

Tungumál síðu
banner1
Þetta vefsvæði byggir á Eplica