ATH: Hluti efnis hefur færst á nýjan vef Fiskistofu.
Yfirlit síðasta fiskveiðiárs

Yfirlit yfir fiskveiðiárið 2021/2022

Þessi síða ásamt undirsíðum  gefur yfirlit yfir afla og kvóta og hinar ýmsu tegundir  veiða á undan-gengnu fiskveiðiári.  Athugið sérstaklega að þeir sem þess óska geta nálgast þetta yfirlit í prentvænni útgáfu neðst á þessari síðu.  Á sama stað er hægt að nálgast töflur og ýmislegt talnaefni sem liggur þeim að baki í Excel-skjali.

I. Heildarafli íslenskra skipa

Heildarafli á fiskveiðiárinu 2021/2022 var tæplega 1.499 þúsund tonn en jókst frá fyrra ári um 40%. Botnfiskaflinn nam 447 þúsund tonnum og dróst saman um 57 þúsund tonn.  Þorskaflinn dróst saman um 33 þúsund tonn en ýsuaflinn um tæp 3 þúsund tonn, þá jókst afli í ufsa um 6 þúsund tonn en afli í Barentshafsþorski dróst saman um tæplega 3 þúsund tonn. Annar bolfiskur dróst einnig talsvert saman á milli ára.
Uppsjávarafli íslenska flotans jókst um 490 þúsund tonn á milli fiskveiðiára. Fiskveiðiárin þar á undan dróst aflinn mikið saman vegna loðnubrestsins en fiskveiðiárið 2021 hófust loðnuveiðar á ný og nú fiskveiðiárið 2021/2022 veiddust rúm 520 þúsund tonn. Kolmunnaaflinn dróst saman um tæplega 15 þúsund tonn. Afli í íslenskri síld jókst um tæp 43 þúsund tonn á milli fiskveiðiára, fór úr 28 þúsund tonnum í 71 þúsund tonn, en afli í norsk-íslenskri síld jókst einnig úr rúmlegum 96 þúsund tonnum í 118 þúsund tonn. Rétt er að minna á að stjórn margra uppsjávartegunda miðast við almanaksárið en ekki fiskveiðiárið sem er til umfjöllunar hér.Humarveiðar voru nánast engar á síðasta fiskveiðiári en engin aflaheimild hefur verið útgefin undanfarin ár. Skelfisk- og krabbadýraafli dróst saman á milli fiskveiðiára, en þang og þari hélst óbreyttur á milli ára, en þetta er í fyrsta skipti sem þang og þari er birtur í þessari töflu.  


II. Aflamarks- og krókaaflamarkskerfið


Afli til aflamarks í þorski fiskveiðiárið 2021/2022 var rúmlega 185 þúsund tonn. Við bætist slægður afli utan aflamarks: strandveiðiafli í þorski upp á rúm 9.217 tonn, afli í línuívilnun tæp 1.220 tonn, VS-afli 2.200 tonn og undirmálsafli utan aflamarks sem var 671 tonn auk rannsóknarafla. Fiskveiðiárið 2021/2022 veiddu erlend skip rúmlega 2.600 tonn af þorski í landhelginni á grundvelli samninga þar um. Heildarafli af óslægðum þorski í íslenskri lögsögu var rúmlega 240 þúsund tonn. 

Afli til aflamarks í ýsu á fiskveiðiárinu nam tæplega 40 þúsund tonnum uppúr sjó. Við bætist slægður afli utan aflamarks: afli í línuívilnun var 441 tonn, VS-afli nam 1.436 tonnum og undirmálsafli utan aflamarks var 106 tonn. Ýsuafli erlendra skipa fiskveiðiárið 2021/2022 var um 2.230 tonn. Heildaraflinn í óslægðri ýsu innan landhelgi endaði í tæplega 50 þúsund tonnum. Afli íslenskra skipa úr öðrum ýsustofnum, meðal annars í norskri lögsögu og í Barentshafi nam 430 tonnum. 


Flutningur hlutdeilda og aflamarks

Eins og meðfylgjandi tafla sýnir jókst flutningur aflahlutdeilda á nýliðnu fiskveiðiári talsvert í öllum helstu tegundum botnfisks. Taflan sýnir veltuna í prósentum af heildarhlutdeildum.
Taflan hér að neðan sýnir flutning aflamarks milli skipa þrjú undanfarin fiskveiðiár með sundurliðun fyrir 2021/2022. Í henni kemur fram 19% samdráttur á flutningi í þorski sem og í flutningi í ýsu á milli ára.  

Ár hvert er 5,3% leyfilegs heildarafla haldið eftir og ekki úthlutað á grundvelli hlutdeilda og er það notað til að mæta sérstökum úthlutunum og strandveiðum.  Þessi 5,3% aflamarks, í hinum ýmsu tegundum, er boðið á svokölluðum tilboðsmarkaði. Í töflunni má sjá dálk þar sem umfang þessara skipta kemur fram.  Markmiðið með skiptunum er að fá inn aflamark í þorski, ýsu, ufsa og steinbít til sérstakra úthlutana. 
III. Aðrar veiðar

  Frístundaveiðar Strandveiðar    Makrílveiðar    Túnfiskveiðar
  Grásleppuveiðar Ókvótabundnar tegundir    Rækjuveiðar  

IV. Frekari upplýsingar á gagnvirkum síðum

 Aflahlutdeildalisti  Afli einstakra tegunda
 Aflamarksviðskipti  Afli í línuívilnun
 Aflastöðulisti  Afli úr deilistofnum

Afli eftir útgerðarflokkum,

höfnum, mánuðum, veiðarfærum

 VS-afli
Undirmálsafli
Meðafli krókabáta

V. Samantekt

Prentvænt yfirlit yfir fiskveiðiárið 2021/2022 (pdf)

Töflur og talnagögn 2020/2021 (Excel)

Aflahefti Fiskistofu 2000/2001 til 2021/2022  


Finna skip

Tungumál síðu
banner6
Þetta vefsvæði byggir á Eplica