Yfirlit síðasta fiskveiðiárs

Yfirlit yfir fiskveiðiárið 2020/2021

Þessi síða ásamt undirsíðum  gefur yfirlit yfir afla og kvóta og hinar ýmsu tegundir  veiða á undan-gengnu fiskveiðiári.  Athugið sérstaklega að þeir sem þess óska geta nálgast þetta yfirlit í prentvænni útgáfu neðst á þessari síðu.  Á sama stað er hægt að nálgast töflur og ýmislegt talnaefni sem liggur þeim að baki í Excel-skjali.

I. Heildarafli íslenskra skipa

Heildarafli á fiskveiðiárinu 2020/2021 var tæplega 1.052 þúsund tonn en jókst frá fyrra ári um 4%. Botnfiskaflinn nam 504 þúsund tonnum og jókst um 21 þúsund tonn.  Þorskaflinn jókst um 820 tonn en ýsuaflinn jókst um 11 þúsund tonn, þá jókst afli í ufsa um 3 þúsund tonn og tæplega 2 þúsund tonn í Skarkola.  Afli í Barentshafsþorski dróst saman um rúmlega 2 þúsund tonn en annar bolfiskur var sambærilegur á milli ára.
Uppsjávarafli íslenska flotans jókst um 20 þúsund tonn á milli fiskveiðiára. Fiskveiðiárin þar á undan dróst aflinn mikið saman vegna loðnubrestsins en fiskveiðiárið 2021 hófust loðnuveiðar á ný og hafa verið veidd 70 þúsund tonn. Kolmunnaaflinn dróst saman um tæplega 15 þúsund tonn. Afli í íslenskri síld dróst saman um 4 þúsund tonn á milli fiskveiðiára, fór úr tæplegum 33 þúsund tonnum í rúm 28 þúsund tonn, en afli í norsk-íslenskri síld dróst einnig saman úr rúmlegum 109 þúsund tonnum í rúm 96 þúsund tonn.
Rétt er að minna á að stjórn margra uppsjávartegunda miðast við almanaksárið en ekki fiskveiðiárið sem er til umfjöllunar hér.


Humarveiðar voru nánast engar á síðasta fiskveiðiári en engin aflaheimild var útgefin fyrir 2020/2021, frekar en undanfarin ár. Skelfisk- og krabbadýraafli var sambærilegur á milli fiskveiðiára. 


II. Aflamarks- og krókaaflamarkskerfið


Afli til aflamarks í þorski fiskveiðiárið 2020/2021 var tæplega 214 þúsund tonn. Við bætist slægður afli utan aflamarks: strandveiðiafli í þorski upp á rúm 9.374 tonn, afli í línuívilnun tæp 1.149 tonn, VS-afli 1.076 tonn og undirmálsafli utan aflamarks sem var 1.040 tonn auk rannsóknarafla. Árið 2020 veiddu erlend skip rúmlega 2.322 tonn af þorski í landhelginni á grundvelli samninga þar um. Heildarafli af óslægðum þorski í íslenskri lögsögu var rúmlega 273 þúsund tonn.

Afli til aflamarks í ýsu á fiskveiðiárinu nam tæplega 48 þúsund tonnum uppúr sjó. Við bætist slægður afli utan aflamarks: afli í línuívilnun var 582 tonn, VS-afli nam 915 tonnum og undirmálsafli utan aflamarks var 146 tonn. Ýsuafli erlendra skipa árið 2020 var um 1.254 tonn. Heildaraflinn í óslægðri ýsu innan landhelgi endaði í tæplega 61 þúsund tonnum. Afli íslenskra skipa úr öðrum ýsustofnum, meðal annars í Barentshafi nam 457 tonnum.

Flutningur hlutdeilda og aflamarks

Eins og meðfylgjandi tafla sýnir jókst flutningur aflahlutdeilda á nýliðnu fiskveiðiári aðeins í öllum helstu tegundum botnfisks. Taflan sýnir veltuna í prósentum af heildarhlutdeildum. Taflan hér að neðan sýnir flutning aflamarks milli skipa þrjú undanfarin fiskveiðiár með sundurliðun fyrir 2020/2021. Í henni kemur fram 24% samdráttur á flutningi í þorski en flutningur í ýsu  var nánast óbreytt á milli ára. 


Ár hvert er 5,3% leyfilegs heildarafla haldið eftir og ekki úthlutað á grundvelli hlutdeilda og er það notað til að mæta sérstökum úthlutunum og strandveiðum.  Þessi 5,3% aflamarks, í hinum ýmsu tegundum, er boðið á svokölluðum tilboðsmarkaði. Í töflunni má sjá dálk þar sem umfang þessara skipta kemur fram.  Markmiðið með skiptunum er að fá inn aflamark í þorski, ýsu, ufsa og steinbít til sérstakra úthlutana.III. Aðrar veiðar

  Frístundaveiðar Strandveiðar    Makrílveiðar    Túnfiskveiðar
  Grásleppuveiðar Ókvótabundnar tegundir    Rækjuveiðar  

IV. Frekari upplýsingar á gagnvirkum síðum

 Aflahlutdeildalisti  Afli einstakra tegunda
 Aflamarksviðskipti  Afli í línuívilnun
 Aflastöðulisti  Afli úr deilistofnum

Afli eftir útgerðarflokkum,

höfnum, mánuðum, veiðarfærum

 VS-afli
Undirmálsafli
Meðafli krókabáta

V. Samantekt

Prentvænt yfirlit yfir fiskveiðiárið 2020/2021 (pdf)

Töflur og talnagögn 2020/2021 (Excel)

Aflahefti Fiskistofu 2000/2001 til 2020/2021 


Finna skip

Tungumál síðu
banner6
Þetta vefsvæði byggir á Eplica